Category:Pimanyika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Pimanyika (Geometry in English) chidzidzo chinowongorora mibvunzo pamusoro pezvinotevera:

  • Kaumbirwo kakaitwa zviumbwa tichitarisa kupimwa kwemativi nemagonya;
  • Kupa mitemo inotsanangudza, kufananidza, nokusiyanisa chiumbwa chimwe nechimwe;
  • Kududza kuti chiumbwa chiri papi zvichifananidzwa nepane chimwe chiumbwa.
  • Kukura kwakaita nzvimbo;
  • Kududza kuti nzvimbo iri papi zvichifananidzwa nepane imwe nzvimbo;

Pages in category "Pimanyika"

The following 130 pages are in this category, out of 130 total.