Mutsetse

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Muchidzidzo Pimanyika, mutsetse kana mutaro (straight line) chiro kana kuti chiumbwa chakati twasa chiine mupimo wehurefu asi chisina hwasha uye chisina hudzamu. Mutsetse unoumbwa kana chimiso chafamba nhambwe nerudzivo rumwe rwakati twasa; mutsetse uyu unenge wakareba nhambwe yakaenzana neyafambwa nechimiso chacho.