Mutsetse

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo Pimanyika, mutsetse chiro kana kuti chiumbwa chakati twasa chiine mupimo wehurefu asi chisina hwasha uye chisina hudzamu. Mutsetse unoumbwa kana chimiso chafamba nhambwe nerudzivo rumwe rwakati twasa; mutsetse uyu unenge wakareba nhambwe yakaenzana neyafambwa nechimiso chacho.