Gungano renhenderedzi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Concentric circles isotropy.svg

Gungano renhenderedzi kana kuti madenderedzwa ane pakati pamwe (concentric circles) zvinoreva madenderedzwa ane nhambwe yetaramunyongo yakasiyana asi pakati pawo pari papoyindi imwechete.