Kupamhamisa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti kupamhamisa (make extensive) rinoreva kukudza nzvimbo kana chinhu.

Bamhi zvoreva zinhu guru (extensive).