Chamhembe

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

KuChamhembe kwenyika kudivi riri kwakapesana nokumaodzanyemba, uye kunenge kuri kurudyi kana munhu akatarisa kumabvazuva.