Chamhembe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

KuChamhembe kwenyika kudivi riri kwakapesana nokumaodzanyemba, uye kunenge kuri kurudyi kana munhu akatarisa kumabvazuva.