Mburungwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Sphere wireframe 10deg 6r.svg

Muchidzidzo chePimanyika, mburungwa (Sphere) izwi rinoreva chiumbwa chakaurungana kuita bhora. Vamwe vatauri vanoti: chinhenderekwa, chimburungwa, chiurungwe; mburungwa kana kuti urungano. chiso cheurungano chine nhambwe dzakaenzana kubva pamboni (centre) remburumbwa; nhambwe iyi inodanwa kunzi taramunyongo, (radius).

Zvinhu zvine kuumbwa kwemburumbwa zvinosanganisira: bhora, mazhanje nemimwe michero uye Rinopasi ratigere.

Mburungwagama ndiyo inonzi hemisphere kuEnglish.

Kabhora kadiki kakapfava kanonzi mbungo - muenzaniso tennis ball.

Burumbwa, bumburu, burungwa zvinoreva zibhora ziguru rechinhu chero chipi zvacho.

Mashoko ri kuEnglish ane chekuita nemburungwa anofanirwa kuturikirwa anosanganisira: circuit, orbit, cycle, ellipse.

Kuburunga (coil up; curl up).

Kuburumbudza (roll or roll away) apa kureva kukungurutsa kana kukunguruka.