Chimiro

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti chimiro (Structure in English) ishoko rinotaura richisanganisira: kaumbirwo kakaita chiumbwa, mumhu wacho,ruvara rwacho, hwasha, hurefu zvichingodaro.

Nekumwe kutaura chimiro chinosanganisirawo maonerwo anoita munhu kana chinhu apo vanhu vanenge vachitarisa kuti vanoita pfungwa dzakanaka here kana kuti kwete.