Muvara

Kubva Wikipedia
Mavara akasiyana siyana.
Enzano yemavara akasiyana siyana.

Muvara (kureva colour) kana ruvara zvinodudza kudaira kweziso richipirikira mhando dzechiedza apo richinge ragamuchira chiedza chine ndefusai hwakasiyana. Chiedza, chidimbu chenangazira regetsimagineti (electromagnetic spectrum). Chiedza chinowanikwa chiine mhando dzeruvara ese anozivikanwa. Kuwonekwa kunoitwa mavara neziso kunoitika apo chiedza chinowira pachinhu chingava chipfeko kana chii. Ngatimboti chiedza chawira pachiro chitsvuku. Chinoita kuti ziso rizowona ruvara rutsvuku urwu ndechekuti, dzimwe mhando dzemuvara dzinonwira pachipfeko ichi asi chipfeko chinohwitudza ruvara rutsvuku. Nokudaro ziso rinowona ruvara rutsvuku chete.

Zvakanaka kuwonesana kuti chiedza chine hunyambiri; chingawonekwa sesebhe uye chingawonekwa semasaisai.

Sainzi yemavara dzimwe nguva inonzi marhangi (chromatics), pimaruvara (colormetry), kana kungonzi sainzi yemavara. Inosanganisira kufunda kwekuonekwa kwemavara neziso remunhu uye huropi, mabviro erudzi muzvinhu, gorokodzwa ye ruvara muuseza, uye fundoyetsimba yeunye wegetsimagineti (electromagnetic radiation) munzvimbo inoonekwa (ndiko kuti, izvo zvinowanzo kunzi sechiedza chete).[1]

Tsananguro[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira yemavara inoenderera.

Nangazira yemavara.[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Unye we Getsimagineti inoratidzirwa ne ndefusai (kana rudido) uye kusimba kwayo. Kana ndefusai riri mukati mechiono chinoonekwa (huwandu hwe ndefusai hwunogona kuonekwa ne vanhu, unogona kubva pa390 nm kusvika 700 nm), inozivikanwa se "chiedza chinooneka".

Nangazira ye mavara onooneka.
Ruvara inthavhoro ye ndefusai indavhoro ye rudido
Tsvuku ~ 700–635 nm ~ 430–480 THz
Ranjisi ~ 635–590 nm ~ 480–510 THz
Huroro ~ 590–560 nm ~ 510–540 THz
Zerere ~ 560–520 nm ~ 540–580 THz
Sieni ~ 520–490 nm ~ 580–610 THz
Ungu ~ 490–450 nm ~ 610–670 THz
Fuvana ~ 450–400 nm ~ 670–750 THz

Mutsika dzevanhu.[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mutsika dzevanhu venyika dzakasiyana siyana mavara anezvirevo, uye mamiriro akasiyana[2]. Izvi zvinoonekwa mushandosirwo emavara mumanyika, muenzaniso uri wekuti munyika yedu ye Zimbabwe ruvara rutsvuku runoonekwa seruvara reropa neupenyu nerevaya vakashaya. Kunyanya ropa revaya vakafa (vakashaya) munguva yehondo dzeChimurenga.[3][4]

Mavara ekutanga.[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Tsvuku, Huroro ne Ungu ndivo mavara anonzi mavara ekutanga. Mavara ekutanga maseti emavara chaiwo kana chiedza chemavara anogona kusanganiswa muhuwandu hwakasiyana kuti abudise (kana kuti asikiswe) mamwe mavara.[5] Nekuda kwekusanganisa mavara maviri akasiyana kana anopfuura maviri, tinokwanisa kusika mavara matsva. Semuenzaniso, kusanganisa tsvuku nechena zvinogadzira kiwani, uye huroro netsvuku inogadzira ranjisi.

Bvute ye ruvara[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Bvute[6] izwi rinoreva kuti shade, uye mabvute pahuwandu.

Marudzi emavara[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mabvute e tsvuku | Mabvute e tema | Mabvute e jena | Mabvute e pfumbu | Mabvute e ungu | Mabvute e huroro | Mabvute eRanjisi | Mabvute eZerere | Mabvute eKiwani | Mabvute esieni | Mabvute eMbise | Mabvute eHute

Mavara matema[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira ye mivara itema.

Ruvara tema ndiro ruvara runowanikwa panoshayikwa kana pasina kukwana kwakazara kwe chiedza chinooneka. Asi mavara matema akati siyanei neruvara tema nekuti anechiedza chinoonekwa, asi chiedza chachona chirimbijana.

Tafura ye mivara itema
Ruvara/bvute Enzano Khodhi Chingezi vambo rezita
Ntema #000100 vantablack; blackest black
Tematema #0A0A0A Jet black
Tema #000000 Black
onishi #030104 onyx black muchitsonga x ndi sh; shona hayina x.
rdzvipu #020403 obsidian black
vunzvi #483C41 Pitch black
dema #555D50 ebony black
rasha #28231D charcoal black

Mhando dze mivara tema.

Mavara eUngu[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira yemavara Ungu.

Mavara maUngu ruvara rutema.

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[7] Vambo rezita
Dhimba #000080 Navy; Dark blue seshiri yacho[8]
#120A8F Ultramarine; 'beyond sea'
Safira, Safiri #0F52BA Sapphire blue
Ndyigo, Ndhligo #3F00FF Indigo
Getsi-ungu #3137FD Electric blue [9] kana futi getswungu
Ungu #0000FF Blue
Yazuru #007FFF azure kureva yeuzuru
Hwasi, Vasi #87CEEB Sky blue wasi - sokutodza Chitsonga
Ungwana #ADD8E6 light blue
Fifu[10] grey-blue
Sieni #00FFFF Cyan
Terukosi #40E0D0 Turqoise
Tilo #008080 Teal

Mhando dzeruvara rweungu.

Mavara maZerere[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira ye mavara e zerere.

Mhando dzeruvara rwe zerere dzinogona kusiyana mumarhangi ehyu (hue chroma) zvichireva masimbiro kana kuzara kwe chiedza zve, kana kupenya kwe zvinhu zviviri kana zvitatu.

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[11] Vambo rezita
Zerere #008000 Green
Emurodhi #00573D Emerald green
#00A86B Jade green yu [chichayina] ok, bichwi [korean], gyoku; hisui [chijapani][12]
Puwa #DFFF00 Chartreuse
Orivhi #98BF64 Olive green
Pfumvudza #4F7942 fern/muddy-green
seji #B2AC88 sage green
zererena #90EE90 light green

Mhando dzeruvara rwezerere.

Mavara maHuroro[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira ye mavara mahuroro

Mavara ehuroro mavara machena muChishona nekuti mavara akajeka.

Tafura yemavara ehuroro.
Ruvara Enzano Khodhi Chingezi
Huroro #FFFF00 Yellow[13]
Ndarama, Goridhe #FFD700 Gold
Ruraza[8] #FFFFBF pale/cream yellow
Tomborwiyo #FFEFF00 canary yellow
Ruhlare, Rushare[8] #FEDB79 flaxen/blondeyellow
Hxaridhari #E1AD01 mustard (yellow) mavambo Chihebheru/Chiarabhu -> hardal; khardal
Raranjiro #FFBF00 amber
Puwa #DFFF00 chartreuse/greenish-yellow[14]
Ibvebve #FFFF00 bright yellow[15]

Mhando dzeruvara rwehuroro.

Mavara maMbise[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira ye mavara embise

Mavara mambise anovanzo onekwa pavanhu vaneganda tema.

Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu vambo rezita
Mbise #422A14 Brown
Tsvichiri #2A0001 Mahogany senge mahogany tree, 'muchichiri'[16]
Chokoreti #7B3F00 Chocolate
Kofi #6F4E37 Coffee
#C68E17 golden-brown
Ndarira #CD7F32 Bronze
Svundu reddish-brown
Mbisana #C4A484 light brown mbise chena (-na)
Vunde #D2B48C tan bvunde (sorghum)
Mdhaka #F5F5DC beige
Khakhi #C3B091 khaki
Sepiya #704214 sepia

Ruvara Mbise.

Mavara maRanjisi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mavara maRanjisi.

Shoko rekuti Ranjisi raisavapo muChishona nekuti vanhu vaidana zvese mavara tsvuku nemarinjisi kuti tsvuku (dzvuku) nekuda kwekuti akati fananei, uye anovanikwa panguva imwechete.

Tafura yemavara maranjisi
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu
Ranjisi #FFA500 Orange
Nachisi #F28500 Tangerine
Raranjiro #FFBF00 Amber

Zvisikwa zvineruvara rweranjisi.

Mavara maTsvuku[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mavara matsvuku

Mavara matsvuku mavara akutsvukira seropa.

Tafura yemuvara tsvuku
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Tsananguro
Vomvu[8] #FF2400 Scarlet sokutodza mhodzi tsvuku
Tsvuku #FF0000 Red kana dzvuku, bzvuku
Shava, Java #800000 Maroon
#990000 Crimson
Rhanje #E34234 Vermilion Ruvara ruri pakati petsvuku neranjisi/raranji
Rhubhi #E0115F Ruby
#A52A2A Auburn[17] inosanganisa mbise ne tsvuku
Wayini, mbiringa #722F37 Wine red; merlot wine or vinous (vine); (za)mbiringa[18]
#800020 Burgundy[19] tsvuku yakasvibira
Tsvichiri #C04000 mahogany senge mahogany tree, 'muchichiri'[16]
Sheri #DE3163 cerise/cherry
Svundu #A81C07 rufous, red-brown izwi rinobva kuruvara runotaurwa neMakaranga[20]

Zvinhu zvineruvara tsvuku.

Nangazira ye mavara ma Kiwani

Mavara maKiwani[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira ye mavara maKiwani

Mavara maKiwani anogadzirwa nekusanganisa ruvara tsvuku neruvara chena.

Tafura yemuvara tsvukuchena
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu
Kiwani #FC0FC0 Pink
Svcwani #FF69B4 Hot pink
Sheri #DE3163 Cerise/cherry
Varidha #F59FB7 Rose

Zvinhu zvineruvara rwetsvukuchena.

Mavara maHute[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Nangazira ye mavara ma Hute.
Nangazira ye mavara maHute.

Mavara mahute mavara matsvuki nekuti aripadhuze nekiwani netsvuku, uye mavara anogadzirwa nekusanganisa mavara maUngu nematsvuku.

Tafura yemuvara hute
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Chirevo/vambo rezita
Hute #A32CC4 Purple
Mahentha #A1045A Magenta tsvuku ne hute
Fuvana #710193 Violet kubva kuzita re violet trees mufufu, mupfuvavana[21][22]

Chipvufanana; Mufufu; Munyapunyapu; Munyazvirombo; Mutangeni

Farata #E39FF6 Lavender kubva kuzita re lavender croton

Gunukira; Mubangwa; Mufandemengwe; Mufarata[23]

Bhoni #9867C5 Iris iris reziso rinonzi bhoni/mboni [24]

yakapihwa zita nekuda kwe pattern ye ruva ne ziso

Gatawa[8] #B65FCF Lilac zita uye ruvara rwe maruva e persian lilac tree, Musiringa[25]
Punje #9966CC Amethyst dzinde rine maruva anowanikwa mu purple, amethyst ne lavender, [26]

kamupunje; mujumba; mushari

Mabvute eHute

ruvara/bvute enzano khodhi chingezi chirevo chezita
Jumba #DA70D6 orchid; "amythest orchid" mhando ye ruvara rwe amethyst,

Tarisai pamusoro mu "chirevo/vambo rezita"

Shari amethyst futi
Nukira #E0B0FF mauve lavender, tarisai pamusoro futi
Ndemengwe; mengwe lavender futi

Zvinhu zvineruvara hute.

Mavara maPfumbu[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Tarisai futi peji re Mavara ePfumbu

Nangazira ye,avara maPfumbu

Ruvara pfumbu runowanzo onekwa panguva yekunaya makore paanoshanduka kuita pfumbu.

Tafura yemuvara pfumbu
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Tsananguro
Pfumbu #808080 Grey kana pfupfu
Pfupfuma #A9A9A9 Dark grey
Darejena #C0C0C0 Silver kana sirivha
Fifu #6699CC Grey blue
Rasha #36454F Charcoal

Zvinhu zveruvara pfumbu.

Mavara Machena[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Ruvara chena

Mavara machena ndiwo mavara ane chiedza chinokwanisa kuoneka, uye mavara akajeka. Mavara ese anosanganiswa neruvara chena anoreuruka kudarika vara rwavo rekutanga.

Tafura yemavara machena
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Tsananguro
Chena #FFFFFF White kana jena
Rwomba #FFFDD0 Cream zvimwe sa ruomba

Mhuka chena.

Udorongodzwa hwe mivara[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Tsananguro
Tematema #0A0A0A Jet black
Tema #000000 Black
Vunzvi #483C41 Pitch black Rinobva kumashoko ekuti: Nhema neTema.
Pfumbu #808080 Grey
Rasha #36454F Charcoal Rinoreva kuti charcoal kana coal muChirungu.
Fifu #6699CC Grey blue Rinosikwa nekubatanidza mavara maviri pfumbu ne ungu.
Darejena #C0C0C0 Silver Rakabva kushoko reChirungu rekuti silver
Mbise #422A14 Brown
Mahogeni #2A0001 Mahogany Ruvara ruri brownish-red
Chokoreti #7B3F00 Chocolate Rakabva kuChirungu chocolate
Kofi #6F4E37 Coffee Rinobva kushoko reChirungu coffee
? #C68E17 Caramel, golden-brown
Mbisana #B5651D Light brown
Ndarira #CD7F32 Bronze
Mdhaka beige kana dhakadhaka
Svundu reddish-brown, rufous
Vomvu #FF2400 Scarlet red Richireva ruvara tsvuku rakajekesa
Tsvuku #FF0000 Red
Shava #800000 Maroon
? #990000 Crimson
Rhanje #E34234 Vermillion Rhanje rinobva pakutiRanjisi, ndewe chitsvuku-ranjisi.
Rhubhi #E0115F Ruby kubva paChingezi
Mahentha #A1045A Magenta kubva paChingezi
Gatawa #B65FCF Lilac kubva pashiri Gatahwa[8]
Farata #E39FF6 Lavender kubva pamuti wacho
Bhoni #9867C5 Iris senge bhoni reziso
Hute #A32CC4 Purple senge muhute, muti wacho.
Fuvana #710193 Violet kubva paruva reChishona
Punje #9966CC Amethyst kubva pamuti unemaruva eruvara rwacho
Dhimba #000080 Navy senge shiri - dhimba
? #120A8F Ultramarine
Ungu #0000FF Blue
Getsi-ungu #3137FD Electric blue Hapasati paane shoko
Ndyigo #3F00FF Indigo kubva paChingezi
Safira #0F52BA Sapphire kana safiri, safire
Yazuru #87CEEB Sky blue kubva pa uzuru
Sieni #00FFFF Cyan kubva paChingezi - cyan
Terukosi #40E0D0 Turqoise Ishoko rinobva futi kuChirungu Turqoise
Tilo #008080 Teal Rinobva kuChirungu teal
Zerere #008000 Green
? #00573D Emerald green Rinobva kuChirungu emerald
Pfumvudza senge muti
Zererenye Light-green
Puwa #DFFF00 Chartreuse Ishoko rinoreva kuti "of the flower", richireva ruvara

rwe yellow-green kana chartreuse

Huroro #FFFF00 Yellow
Ruraza #FFFCBB Creamy-yellow [8]
Shora straw-yellow
Ruhlare blonde/flaxen kana rushare[8]
Ndarama #FFFD700 Gold kana goridhe
Raranjiro #FFBF00 Amber Rinoreva ruvara ruri huroro neranjisi (shining yellow orange)
Ranjisi #FFA500 Orange
Nachisi #F28500 Tangerine
Sheri #DE3163 Cerise Rinobva kushoko reChirungu cerise
Svcwani #FF69B4 Hot pink svikiwani - tichitodza Chingova, Chikaranga.
Kiwani #FC0FC0 Pink Rinobva kuChuma chekiwani (pink / rose coloured beads)
Varhi #F59FB7 Rose Rinobva kuChirungu rose
Rwomba #FFFDD0 Cream
Chena #FFFFFF White kana futi - jena

Mavara echinyakare[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Muraraungu.

Muchiverenga zivai kuti munguva yechinyakare Vatorwa vasati vasvika kuUmambo hweMashona kuti vatengeranise machira, ndarama madhayamondi nezvimwe.[27] Uye mavara ekutanga aionekwa muzvisikwa zvakaita se:

 • Miti
 • Pasi
 • Denga
 • Mvura
 • Mhuka
 • Vanhu (ganda, vhudzi, mazino, ropa, mukati memaoko kana pasi petsoka).

Mamwe mavara aionekwa mudenga muchimiro cheMuraraungu, kana ruvara rwedenga panguva yekuvira kwezuva.

Pakazotanga kutsinhanakana kugovanisana kweMashona neVatorwa machira nezvishongo ndopakazouuya mavara mamwe akasiyana siyana. Kugovanisana kwatanga munguva yeMapungubwe ikaenderera munguva yeHukuru hweDzimbadzamambwe (Great Zimbabwe), ikabva yawanda munguva yeHumambo hwaMutapa (Mutapa empire).

Machira emavara akasiyna[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Zvinhu zvakawanikwa pamatongo eGZ[28][chinjirudza | chinjirudza mabviro]


Zvakadaro, mavara akawanda nezvinhu zvakawanda zveChishona zvinitumidzwa nekuda kwechirevo kanachifananidzo chechinhu chacho. Enzano; Ranjisi ne hute ese mavara ari maviri akatumidzwa kuteera michero ane mavara aida kudanwa. Asi, rangarirai kuti mamwe mazita ezvinhu akabva kuChirungu nekuda kwekuti akanga asimo muChishona, kana nekuda kwekuti vanhu vakatanga kudzikisira mutauro wavo wachikudza Chirungu uyezvo mashoko akarasika. Enzano; Vhiore kana Rubhi mashoko akatorwa kuChirungu.

Mamwe mashoko asimo muChishona anotorwa kumimwe mitauro yechiBantu, kunyanya chiNdebele nemimwe mitauro iri muZimbabwe. Enzano; Goridhe (Ndarama) ishoko rakabva kumutauro wechiNguni.

Mavara edenga.[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Matumidzo emavara[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Udorongodzwa[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Shava, (deep reddish-brown)
 • java, mushava (light brown). Domboshava, javavhu, javangwe, gadzijava.
 • Tema, dema, nhema, svipa, svipu, sviba kana dzvipa (Black)
 • Hute (Purple)
 • Tsvubvu (black-purple fruit)
 • Nundu (Maroon)
 • Nachisi (deep orange coloured fruit, a tangerine)
 • Chuma cheKiwani (pink/rose coloured beads).
 • Shora, Mbise (amber, brown).
 • Hutsaratsa (check).
 • Mbarakate (Small patch of colour on an animal or object).
 • Gungwa (ocean, sea, a deep blue coloured body of water)
 • Denga (light blue coloured atmosphere)
 • Rangi (chrome; chroma; colour, sky, shade, purple, blue, first)

Mamwe mashoko[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Deko renzviru (Dark brown (lit: shell of fruit of Wild Medlar). Ano utema hwedeko renzviru: he is dark brown in colour.
 • Chisambi (Red check pattern).
 • Manjenjenje Brilliance (loudness) of colours; 2. Bright flames).

Mashoko aya anotaurwa kuKalanga:

 • Panguka (become discolored; fade as of a flower or some color).
 • Pangula (cause to become discolored).

Mavara muChiBantu[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mimwe mitauro yeZimbabwe[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Chindevere | IsiNdebele

MuChindevere shoko rekuti muvara kana ruvara rinonzi umbala. Zvinozivikwa kuti muvara kana ruvara muChishona zvinoreva ruvara rimwe asi kana awanda anonzi mavara. MuChindebele mavara anonzi imibala.

Mazita e mavara muChindebele anodeedzwa sezvakanyorwa pazasi.

 • Mnyama = Nhema
 • Mhlophe = Chena
 • Nsundu / Umdaka = Mbise
 • Kubomvu = Tsvuku
 • Lithanga = Huroro
 • Kuluhlaza = Zerere (inogona kuva Ungu futi)
 • Khaki = Kaki
 • Lithuli / Okuintwala / Okuyimpunga = grey
 • Okiyisibhakabhaka = Radenga / Deungu (sky blue)
 • Okulizulu (Bulu) = Ungu (Bhuruu) [29]


Chivhenda | Tshivenda

Chivhenda, mumwe mutauro unotaurwa muNyika yeZimbabwe. MuChivenda shoko rekuti muvara rinonzi muvhala. Mazita e mavara muChivenda akanyorwa pazasi.

 • Mutswu = Black
 • Mutshena = Chena
 • Museṱha = Pfumbu
 • Lutombo = Ungu
 • Mudala = Zerere
 • Ṱaḓa = Huroro
 • Swiri = Ranjisi
 • Mutswuku = tsvuku
 • Meruni = Nundu
 • Buraweni = Mbise
 • Pinki = Kiwani [30]

Chitswana | Setswana

Chitswana kana Setswana mumwe mutauro pa mitauro 16 inotaurwa muNyika yeZimbabwe. Shoko rekuti mavara muChitswana rinonzi Mabala. Mazita e mavara muChitswana akanyorwa pazasi.

 • Bontsho = Nhema
 • Bosweu = chena
 • Botuba = pfumbu
 • Bothokwa/ Borokwa= mbise
 • Botala jwa loapi = Ungu
 • Seloale / Phepole = Hute
 • Bohibitswana / Pinki = Kiwani
 • Bohibidu = tsvuku
 • Namuni = Ranjisi
 • Lephutsi/ Bosetlha / Serolwana = Huroro
 • Botala jwa matlhare = Zerere

Chixhosa | IsiXhosa[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mavara muChixhosa anonzi Imibala.

 • Mnyama = nhema
 • Mhlophe = chena
 • Bomvu = tsvuku
 • Lubhelu / mthubi = huroror
 • Luhlaza = ungu, zerere
 • Ntsundu = mbise
 • Bomvana / Pinki = Kiwani
 • Orenji = Ranjisi
 • Ngwevu = Pfumbu
 • Mfusa = Hute
 • Tyheli = Shora
 • Bomvu-gwanqa = Java (auburn; kwete shava (mahoganny))
 • Nocwambu = Jenero
 • Ngqombela = ? (Chirungu: Crimson)

Chitonga | ChiTonga[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Chitonga semimwe 16 mituaro inotaurwa muNyika yeZimbabwe. Mavara muChitonga zvinoreva kuti musyobo.

 • Tete / Nyanzabili = zerere
 • Mukuba = Ranjisi
 • Uusiya = nhema
 • Uusalala = tsvuku
 • Uutaba = chena

Chitsonga | Xitsonga[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Muhlovo ishoko remaTsonga rekudeedza iro shoko rinozivikwa neMashona se muvara.

 • Basa = chena
 • Nkuma = pfumbu
 • Ntima = nhema
 • Ribungwa = mbise
 • Rihlaza = Zerere
 • Tshwuka = tsvuku
 • Wasi = Ungu
 • Xitshopana = huroro [31]

Chichewa | Nyanya[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mu Chichewa shoko rekuti Mitundi zvinoreva kuti Mavara.

 • Kuda = Black
 • Yera = chena
 • Wofiira = tsvuku
 • Kamtambo = ungu
 • Chikasu = huroro
 • Abiriwiri = zerere
 • Ndimwi = ranjisi

Mimwe Mitauro yeChiBantu[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mitauro ye dzimwe nyika

 • Nyungwe vanoti mtundu (colour) kureva ruvara. Mamwe mazwi: -svipirira (n. green) kureva kusvipirira.
 • VaNgala neVaBwisi vanoti langi kana ba langi pakuwanda (colour).
 • VaYao vanoti lusamba (green coloured).
 • VaLomwe vanoti ekore (n. colour).
 • Chewa vanoti lunga (purple).
 • VaMambwe vanoti cifungo (violet-coloured).
 • Fwe vanoti mu-bara (colour, spot, stripe).
 • Takwane vanoti musawo (n. colour) kureva muvara.
 • VaZigula vanoti rangi kana marangi (1. colour, 2. paint, 3. coloured inks).
 • Zigula vanoti nili (n. blue).
 • VaTonga vanoti tete kana nyanzabili (v. green) kureva zerere.
 • Venda vanoti vhudala (n. green).
 • Lozi vanoti butala kana tala (n. greenness. green colour).
 • VaGwere vanoti kitaka (dark brown colour).

Mabviro eruzivo:[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 1. enwiki: colour
 2. Gary Westfahl (2005). The Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy: Themes, Works, and Wonders. Greenwood Publishing Group. pp. 142–143. ISBN 978-0-313-32951-7.
 3. Di Piazza, Francesca (2005). Zimbabwe in Pictures. Twenty-First Century Books. pp. 69–. ISBN 9780822523994.
 4. enwiki: Colours and symbolisms Flag of Zimbabwe
 5. Bruce MacEvoy. "Do 'Primary' Colors Exist?" (imaginary or imperfect primaries section Archived 2008-07-17 at the Wayback Machine). Handprint. Accessed 10 August 2007.
 6. Vashona, 8 Gumiguru 2019, "shades"
 7. enwiki: Shades of blue
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Twitter, "SRavengai status"
 9. enwiki: 1.2 Iridescent electric blue Electric blue (colour)
 10. 'A vocabulary of the dialects of Mashonaland in the new orthography' Peji 31. Yakatariswa: 24 Chikumi 2021
 11. enwiki: Shades of green
 12. enwiki: Jade
 13. Vashona, Chikumi 17 2017, "Huroro" Yakatariswa: 2020-2021
 14. Vashona, Chikumi 17 2017, "puwa" Yakatariswa: 2020-2021
 15. shona twitter
 16. 16.0 16.1 Vashona, 23 Ndira 2019, "muchichiri" Yakatariswa: Chikunguru 2021
 17. enwikitionary "auburn"
 18. Vashona, 5 Kukadzi 2020, "Muzambiringa" Yakatariswa: Chikumi 2021
 19. etymonline.com, "burgundy (n.)" Yakatariswa: 18 Nyamavhuvhu 2021
 20. shona twitter
 21. Vashona, 24 Ndira 2019, "mufufu" Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 22. Zimbabweflora, Securidaca longepedunculata Fresen. Violet trees. Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 23. l"Lavender croton" Yakatariswa: 18 Nyamavhuvhu 2021
 24. Vashona, 11 Gumiguru 2019, "iris" Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 25. Vashona, 30 Chikunguru 2015,hPersian lilac tree" Yakatariswa: 18 Nyamavhuvhu 2021ttps://vashona.com/en/dictionary/en/Persian%20lilac%20tree
 26. Vashona, 27 Mbudzi 2019, hkamupunje"ttps://vashona.com/en/dictionary/sn/kamupunje Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 27. Ann Hills, 8 August 1988, Great Zimbabwe trading history
 28. Chirikure S., Moultrie T., Bandama F., Dandara C. & Manyaga M., June 2017, What was the population of Great Zimbabwe (CE1000-1800)?
 29. Davies, Ian & Davies, Christine & Corbett, Greville. (1994). 'The basic colour terms of Ndebele'Journal of African Journal Cultural Studies. 7. 36-48. 10.1080/09544169408717774.
 30. smlwardafterall, n.d., 'Colours',Intro to Tshivenda, Memrise Level 11
 31. Xitsonga.org, d.a, 'colours',dictionary.