Mwenje

From Wikipedia
(Redirected from Bhoni)
Jump to: navigation, search

Mwenje (a lamp) zvinoreva chinhu chakagadzirwa nechinangwa chekupa chiedza pane rima. Mwenje unogona kava: rambhi, kenduru, bhoni, tochi kana zhenje romoto.


Bhoni (Light Bulb) zvinoreva icho chinounza mwenje kana ruvheneko pangava patochi kana magetsi emumba.

Chitimiko chemwenje (light stand) zvinoreva chigadziko chinogadzwa kenduru, rambhi kana imwe mhando yemwenje.