Hunyambiri

Kubva Wikipedia

Shoko rokuti hunyambiri (duality, dual nature) rinotaurwa pane chinhu chinoonekwa kana kunzwisisika nemuonero iri pamativi paviri. Sokuti ushomwe hungadudzirwa semasaisai pane dzimwe nhambo asi pane dzimwe nhambo huchionekwa semhakatwa - zviro zvinobatika.