Ungu

From Wikipedia
Color-blue.JPG
muti uungu

Ungu (kureva Blue, Shongrish: bhuruu; bhuluu) kana wungu nderimwe ruvara pamwechete neHuroro uye tsvuku anozivikwa seMavara Ekutanga (primary colours).

Zvinhu zvine ruvara ungu zvinosanganisa: denga ne mvura.

Muchikare yaiwanzonzi Fifu[1], kana tema uye pfumbu, nekuti mutsika dzechishona paive nemavara mana: mavara matema (ungu, tema), mavara matsvuku (tsvuku, raranji/ranjisi), mavara machena (jena, huroro nezv.) uye mavara tsvuku zve (hute, kiwani)

Mhando dzeruvara[chinja | edit source]

Mavara eUngu[chinja | edit source]

Mavara maUngu kana Bhuruu (shoko rinobva kuChingezi). Ruvara rweungu runodeedza kunzi ruvara tema nekuti bvute rayo harina kuchena sehuroro kana chena.

Mabvute emavara maungu[chinja | edit source]

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[2] Vambo rezita
Ungutema #000080 navy
Fifu[3] grey-blue
ultra-andhle

ultra-andye

#120A8F Ultramarine

'beyond the sea'

darika/pfuura (beyond)

ndau ruandhle; ruandye (marine; sea)

Ungu ye Ijipita #1034A6 egyptian blue
Safira #0F52BA Sapphire blue
Indigo #3F00FF Indigo
Getsi ungu; etsi #3137FD Electric blue [4]
Ungu #0000FF Blue
Kobharuti ungu #0047AB cobalt blue
Rapisi #004C94 lapis/deep blue
Serurani #2A52BE cerulean blue
Yazuru #007FFF azure
Dengaungu #87CEEB Sky blue ruvara serwedenga
Unguchena #ADD8E6 light blue
Sieni #00FFFF Cyan
Terukosi #40E0D0 Turqoise
Tiro #008080 Teal
aigesi tiro #4E6E81 aegean teal αἶγες (aîges, “waves”)

Mabvute emavara maungu[chinja | edit source]

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[2] Vambo rezita
Gungwaungu #4F42B5 ocean blue
Usikuungu #191970 midnight blue
Andleungu

Andyeungu

Aquamarine ruandhle + ungu
andle

andye

aqua ruandhle

Mhando dzeruvara rweungu.

Mabviro eruzivo[chinja | edit source]

  1. 'A vocabulary of the dialects of Mashonaland in the new orthography' Peji 31. Yakatariswa: 24 Chikumi 2021
  2. 2.0 2.1 enwiki: Shades of blue
  3. 'A vocabulary of the dialects of Mashonaland in the new orthography' Peji 31. Yakatariswa: 24 Chikumi 2021
  4. enwiki: 1.2 Iridescent electric blue Electric blue (colour)
Mabvute e Ungu
Yazuru Misti (muvara weutande "Yazuru") (Hex: #F0FFFF) (RGB: 240, 255, 255)
Alice Ungu (muvara weutande) (Hex: #F0F8FF) (RGB: 240, 248, 255)
Bubbles (Xona.com Udorongodzwa wemuvara) (Hex: #E7FEFF) (RGB: 231, 254, 255)
Sienichena (Hex: #E0FFFF) (RGB: 244, 255, 255)
Farata Misti (muvara weutande Farata) (Hex: #E6E6FA) (RGB: 230, 230, 250)
Periwinko (Farata Ungu) (Indigo Ipfava) (Hex: #CCCCFF) (RGB: 204, 204, 255)
Ungu Paudha (muvara weutande) (Hex: #B0E0E6) (RGB: 176, 224, 230)
Unguchena (Hex: #ADD8E6) (RGB: 173, 216, 230)
Ultra-Ungu (Blizadhi Ungu) (Krayola) (Hex: #ACE5EE) (RGB: 172, 229, 238)
Ungwana (bby blue) (Hex: 89CFFD) (RGB: 137, 207, 240)
Ungudenga chena (muvara weutande) (Hex: #87CEFA) (RGB: 135, 196, 250)
Ungudenga (muvara weutande) (Hex: #87CEEB) (RGB: 135, 206, 235)
Ungu ye Koniflawa ichena (Krayola) (Hex: #93CCEA) (RGB: 147, 204, 234)
Medium Dengaungu (Krayola) Hex: #76D7EA) (RGB: 118, 215, 234)
Andhleungu ungu (Krayola) Hex: #71D9E2) (RGB: 113, 217, 226)
Andhleungu (muvara weutande) (Hex: #7FFFD4) (RGB: 127, 255, 212)
Getsiungu (Hex:7DF9FF) (RGB: 125, 249, 255)
Sieni (muvara weutande Andhle) (Getsisieni) (Hex: #00FFFF) (RGB: 0, 255, 255)
Terukosi (Hex: #00FFEF) (RGB: 0, 255, 239)
Bright Terukosi (Hex: #08E8DE) (RGB: 8, 232, 222)
Terukosi (muvara weutande) (Hex: #30D5C8) (RGB: 48, 213, 200)
Kapri (muvara weutande "Dengaungu Idzamu") (Hex: #00BFFF) (RGB: 0, 191, 255)
Process Sieni (Pigment Sieni) (Hex: #00B7EB) (RGB: 0, 180, 247)
Yazuru ye Yukurenia (muvara we mureza we Yukurenia) (Hex: #42ADDE) (RGB: 66, 173, 222)
Ungu ye UN (Yazuru) (Hex: #5B92E5) (RGB: 91, 146, 229)
Koniflawa Ungu (muvara weutande) (Hex: #6495ED) (RGB: 100, 149, 237)
Bright Serurani (Krayola) (Hex: #02A4D3) (RGB: 2, 164, 211)
Bhondi Ungu (iUngu-Zerere ye Krayola) (Hex: #0095B6) (RGB: 0, 149, 182)
Rich Getsiungu (Hex: #0892D0) (RGB: 8, 146, 208)
Serurani (Hex: #007BA7) (RGB: 0, 123, 167)
Chisa Ungu (muvara weutande) (Hex: #4682B4) (RGB: 70, 130, 180)
Ungu ye Air Force (Hex: #5D8AA8) (RGB: 93, 138, 168)
Agate Ungu (Hex: #44719B) (RGB: 68, 113, 155)
Medium Perusiya Ungu (Hex: #0067A5) (RGB: 0, 103, 165)
Yazuru ye Swidheni (Muvara we mureza we Swidheni) (Hex: #005B99) (RGB: 0, 91, 153)
Mukando we Indigo (Hex: #1A5798) (RGB: 17, 80, 147)
Bright Indigo (Krayola) (Hex: #4F69C6) (RGB: 79, 105, 198)
Ungu Youmambo (muvara weutande) (Hex: #4169E1) (RGB: 65, 105, 225)
Dodger Ungu (muvara weutande)(Hex: #1E90FF) (RGB: 30, 144, 255)
Yazuru (Hex: #007FFF) (RGB: 0, 127, 255)
Yazuru Idzamu (iungu ye Krayola) (Hex: #0066FF) (RGB: 0, 102, 255)
UNGU (Hex: #0000FF) (RGB: 0, 0, 255)
Serurani Ungu (Hex: #2A52BE) (RGB: 42, 82, 190)
Dhenimu (Hex: #1560bd) (RGB: 21, 96, 189)
Medium Fifu (Fifu ye Krayola) (Hex: #0066CC) (RGB: 0, 102, 204)
Safira (Maerz na Paul) (Hex: #0F52BA) (RGB: 15, 82, 186)
Medium Getsiungu (Hex: #035096) (RGB: 3, 80, 150)
Kobharuti Ungu (Hex: #0047AB) (RGB: 0, 71, 171)
Ungu ye Perusiya (Hex: #1C39BB) (RGB: 28, 57, 187)
Azul (Hex: #002BB8) (RGB: 0, 43, 184)
Medium Ungu (web color) (Hex: #0000CD) (RGB: 0, 0, 205)
Ungu ye Han (Hex: #5218FA) (RGB: 82, 24, 250)
Getsi Ultra-andhle (Hex: #3F00FF) (RGB: 63, 0, 255)
Westiminsta (Hex: #5F00FF) (RGB: 95, 0, 255)
Indigo (Getsiindigo) (Hex: #6600FF) (RGB: 102, 0, 255)
Medium Slate Ungu (muvara weutande) (Hex: #7B68EE) (RGB: 123, 104, 138)
Farata Idzamu (muvara weutande) (Hex: #9370DB) (RGB: 147, 112, 219)
Farata (Hex: #B57EDC) (RGB: 181, 126, 220)
Farata Indigo (Hex: #9457EB) (RGB: 148, 87, 235)
Indigo Idzamu (iUngu-Fuvana ye muvara weutande) (Hex: #8A2BE2) (RGB: 138, 43, 226)
Pigment Indigo (indigo ye muvara weutande) (Hex: #4B0082) (RGB: 75, 0, 130)
Indigo ye Perusiya (Regimental) (Hex: #32127A) (RGB: 50, 18, 122)
Yazuru tema (Pantone Blue #286) (Hex: #0038A8) (RGB: 0, 56, 186)
Ungu ye International Klein (Hex: #002FA7) (RGB: 0, 47, 167)
Paudha ungu tema (Smalt) (Hex: #003399) (RGB: 0, 51, 153)
Ultra-andhle (Hex: #120A8F) (RGB: 18, 10, 143)
Ungutema (muvara weutande) (Hex: #100826) (RGB: 0, 0, 139)
Fifu (muvara weutande) (Hex: #100826) (RGB: 0, 0, 128)
Ungu ya St. Patrick (Hex: #23297A) (RGB: 35, 41, 122)
Safiratema (Safira (PerBang.dk)) (Hex: #082567) (RGB: 8, 37, 103)
Ungu ye Pakati Peusiku (muvara weutande) (Hex: #191970) (RGB: 25, 25, 112)
Ungu ye Pakata Peusiku (Ungu ye Pakati Peusiku ye Krayola) (Hex: #100826) (RGB: 0, 51, 102)
Prashiya Ungu (Bhelini Ungu) (Hex: #003153) (RGB: 0, 49, 83)
Indigo tema (Hex: #310062) (RGB: 49, 0, 98)
Getsiungu tema (Hex: #536878) (RGB: 83, 104, 120)