Mombe

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
France Lozère Aubrac 02.jpg

Mombe (cattle in English) imhuka inopfuyiwa pamusha. Mombe dzinochengeterwa nyama, kurima, kutakura mutoro, mukaka, dehwe nzvimwewo. MuZimbabwe mombe ndihwo hupfumi hunokosheswa zvakanyanya zvikurusei kumaruwa. Mombe dzinoshandiswa pakuripa roora uye pamabiko nezvirango zvakasiyana-siyana.

MuZimbabwe mune mhando dzemombe dzinoti: Mashona; Ntuli; Afrikander; Jersey; Friesland; Hereford nedzimwewo.

Kuziva Mombe[chinja | edit source]

  • Mombe ine nyanga dzataririsa pasi dzinozunguzika inonzi ngwere.
  • Mombe isina nyanga inonzi njuma kana kuti nzuma.
  • Tsiru kana kuti mhorombe imombe hadzi isati yabereka.
  • Mhou imombe hadzi yakambobereka.
  • Nzombe, ngavi kana kuti dhonza imombe hono yakapingudzwa kuti ikwanise kushanda basa rekurima.
  • Bhuru, handira kana kuti ngunzi imomberume isina kuchekwa inokwanisa kuberekesa.

Tsumo[chinja | edit source]

  • Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa.
  • Kana mombe dzakaungana dzakawanda zvakanyanya boka remombe iri rinonzi gumbi. Vamwe vatauri vanoti fanzwa.

Chitsamatore izita remhuri rinopiwa uyo anopingudza mombe dzava matore dzachembera. Pano kutsa (breaking, taming) zvinoreva kupingudza kuti mombe ikwanise kushandika nayo isinga pengereke.

Musambara zvinoreva hurefu huripo kubva pahuma kusvika pabesu panotangira muswe wemhuka.

  • Barambara zvinoreva huma yemhuka ine nyanga.