Digo

From Wikipedia

Digo mutauro unowanikwa kuKenya.

Mazwi Anotodza Shona[chinja | edit source]

 • Izwi rokuti matope (mud) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti usiku (night) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti nguwo (cloth; clothes) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti chiremba (headscarf) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti chirema (physical defect affecting a person or animal ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti chironda (wound) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti chirungurira (heartburn) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti munyu (salt) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti chironda (wound) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • Izwi rokuti ngano (story, fable, riddle) ndiro rimwe kuDigo neShona.
 • VaDigo vanoti miromo-mii (dirty words) vachireva mazwi akaipa.
 • Izwi rokuti ndzovu (elephant) rinotaurwa mururimi rweDigo kureva nzou.
 • VaDigo vanoti amba (to say) vachireva kureva.
 • VaDigo vanoti phungula (to decrease, to shrink, to become smaller) vachireva kupungura.
 • VaDigo vanoti phunguza (to reduce) vachireva kupungudza.
 • VaDigo vanoti ambalala (to lie stretched out) vachireva kuzvambarara.
 • VaDigo vanoti ambira (to tell something to somebody) vachireva kuudza kana kuyambira.
 • VaDigo vanoti ambuka (to ascend, to climb, to go up) vachireva kukwira.
 • VaDigo vanoti amwa (to suckle; to suck) vachireva kuyamwa. Vanobva vati amwisa kureva kuyamwisa.
 • VaDigo vanoti -angu (mine; my) vachireva zvangu, vangu, changu zvichingodaro.
 • VaDigo vanoti kuanika (put out to dry) vachireva kuyanika.
 • VaDigo vanoti mayo (mother) vachireva amai.
 • VaDigo vanoti asa kana kuwasha (to set fire to, kindle, to light) vachireva kuvesa moto.
 • VaDigo vanoti chanda (smithy, blacksmith's work place) vachireva panoshandira mhizha.
 • VaDigo vanoti chandza (building site, plot of land already prepared to erect a house on) vachireva ruvara.
 • VaDigo vanoti chara kana chala (toe; finger) vachireva munwe.
 • VaDigo vanoti chenga (to lie; to deceive) vachireva kuchengedza.
 • VaDigo vanoti chisima (well) vachireva tsime.
 • VaDigo vanoti chisirima (worn out hoe) vachireva kapadza keserima.
 • VaDigo vanoti chitambo (period of time in the past) vachireva mukore wakare.
 • VaDigo vanoti chitanda (bed) vachireva mubhedha.
 • VaDigo vanoti chitsa (kernel of maize or nuts).
 • VaDigo vanoti chitseko (laughter).
 • VaDigo vanoti chitswa (head) vachireva musoro.
 • VaDigo vanoti chituwo (stage, destination, centre).
 • VaDigo vanoti changamuka (to be cheerful).
 • VaDigo vanoti chidzundzu (tuft of feathers on the top of a bird's head).
 • VaDigo vanoti chifuwa (chest) vachireva chipfuva.
 • VaDigo vanoti chiga (thigh) vachireva chidya.
 • VaDigo vanoti mkono kana chigandzo (hand) vachireva ruwoko.
 • VaDigo vanoti chigandzo (exclusion, agreement to exclude someone from group).
 • VaDigo vanoti mvuvi (fisherman) vachireva mubvuwi.
 • VaDigo vanoti ripha (to pay) vachireva kuripa.
 • VaDigo vanoti risa (to graze, to feed someone) vachireva kudyisa.
 • VaDigo vanoti mutsi (daytime, noon) vachireva musi.
 • VaDigo vanoti mutu (person) vachireva munhu.
 • VaDigo vanoti mvula (rain) vachireva mvura yekunaya.
 • VaDigo vanoti kunena (to speak) vachireva kutaura.
 • VaDigo vanoti neno (word) vachireva izwi. Vanobva vati maneno (speech).
 • VaDigo vanoti chinundu (hunchback) vachireva munhu ane nyundwa kumusana?
 • VaDigo vanoti mkunga (eel) vachireva k.
 • VaDigo vanoti fukula (to unearth, to dig up) vachireva kufukura.
 • VaDigo vanoti fulo (foam) vachireva furo.
 • VaDigo vanoti shauri (to advise; decision, advise) vachireva kupa mazano.
 • VaDigo vanoti kushona (to sew) vachireva kusona.
 • VaDigo vanoti fuma (to knit) vachireva kuruka neshinda.
 • VaDigo vanoti siasa (politics) vachireva matongerwo enyika.
 • VaDigo vanoti chipande (part) vachireva rupande.
 • VaDigo vanoti chiphanga (black kite - Milvus migrans)).
 • VaDigo vanoti onda (to waste away, to become thin) vachireva kuwonda.
 • VaDigo vanoti oreka (to carry on the back or hip) vachireva kubereka kumusana.
 • VaDigo vanoti patana (to agree, to compromise) vachireva kubvumirana.

ha- kuDigo achishanduka ta- kuShona[chinja | edit source]

 • hahu (third) inotodza tatu.
 • hako (n. buttock) inotodza tako.
 • heka (to draw water) inotodza kuteka mvura.
 • hula (to put down a load carried on one's hea) inotodza kutura mutoro.
 • huma (v. send) inotodza kutuma.
 • humbula (to remove guts from a slaughtered animal) inotodza kutumbura.
 • hoha (to drown) - zvichida rinotodza kutota.
 • moho (n. fire) rinotodza moto.

[1]

 1. https://btlkenya.org/images/Digo%20Dictionary.pdf