Dehwe

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Leather.jpg

Dehwe zvinoreva ganda remhuka zvikurusei mhuka huru dzinowanikwa pamusha uye musango. Matehwe emhuka anoshandiswa kugadzira nhumbi dzinoti: shangu; bhutsu; mabheki; mabhachi; zvigaro nezvimwewo zvinhu.

Dehwe rakanhadzirwa kuti richishanda kuruka mbatya kana shangu rinonzi chikumba.

Gwivi (1.Tough, hairless hide. 2. Animal with such a hide e.g. elephant). Rega kuvata mubvumburukatu, muviri wako unozova gwivi: do not sleep on a dusty floor, your body will become with a hide like an elephant's.

Doo, dovo kana matoo (skin or hide of an animal). Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzamatoo.