ChiNdau

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ChiNdau, Ndau, chiNdau kana Ndzawu mutauro unotaurwa kumabvazuva kweZimbabwe nevanhu neVaNdau, uye mumatunhu eMozambique. Nzvimbo dzinotaurwa ChiNdau dzinosanganisira Chipinge, Chimanimani zvichingodaro.

Chitendero[chinja | edit source]

Muenzaniso uri pasi unotaridza musiyanpo uripi pakutaurwa kweChiNdau neChiZezuru.

Baba edu ari mudenga, ngariremeredzwe zina renyu. UMambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga. Tipei nege kurya kwedu kwatinotama nyamashi. Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri. Usatipinza mukuedzwa, asi tinunure kuno uwo wakashata.

Munamato uyu uchitaurwa neChiZezuru) unoti:

Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudziwe. UMambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva. Tiregererei zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita vakatitadzira. Musatipinze mukuedzwa, asi mutinunure mune zvakaipa.