ChiNdau

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ChiNdau, Ndau, chiNdau kana Ndzawu mutauro unotaurwa kumabvazuva kweZimbabwe nevanhu neVaNdau, uye mumatunhu eMozambique. Nzvimbo dzinotaurwa ChiNdau dzinosanganisira Chipinge, Chimanimani zvichingodaro.

Chitendero[chinja | edit source]

Muenzaniso uri pasi unotaridza musiyanpo uripi pakutaurwa kweChiNdau neChiZezuru.

Baba edu ari mudenga, ngariremeredzwe zina renyu
UMambo hwenyu ngahuuye
Kuda kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga
Tipei nege kurya kwedu kwatinotama nyamashi
Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri
Usatipinza mukuedzwa, asi tinunure kuno uwo wakashata.

Munamato uyu uchitaurwa neChiZezuru unoti:

Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudziwe.
UMambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.
Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva.
Tiregererei zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita vakatitadzira.
Musatipinze mukuedzwa, asi mutinunure mune zvakaipa.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]