Bantu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
The Childrens Museum of Indianapolis - Ntwana beaded doll.jpg

Izwi rokuti Bantu rinoshandiswa kutsanagudza mitauro inotaurwa navatema vari kuChamhembe kweAfrica inoda kunotodzana pamazwi anotaurwa. Izwi iri rinotodza pakuti vanhu vari kuChemhembe kweAfrica vane mitauro yakafana uye vose pavanotaura shoko rokuti munhu vanosahndisa shoko rakada kufanana.

Sokuti:

  • Shona inoti munhu, muuzhnji yoti vanhu
  • Ndebele neZulu dzinoti umuntu; muuzhinji yoti abantu
  • Chewa inoti muntu; muuzhinji yoti vantu
  • Swahili inoti mtu; muuzhinji yoti watu