Nyundwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Brahman (EMAPA) 110307 REFON 2.jpg

Nyundwa (hump on a bull's back) zvinoreva nzvimbo yakakwirira pamapendekete emhuka zvikurusei hono. Mombe dzinoonekwa nyundwa zvikurusei kana iri ngunzi kana kuti bhuru