Category:Mazwi eShona anopera na U

Kubva Wikipedia

Mapinda mudenhe remazwi eChiShona anopera na u. Munyori akatanga kuunganidza mazwi aya nekuda kuziva kuti mazwi anopera na u akaumbwa sei uye kuti ari muboka ripi remazwi - mazita, zvipauro, zvirevamwene kana zviito here. Pakutanga mazwi anopera na u ainge mashoma, asi akazowanda mushure mekuanyora pasi