Mbeu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
11726151 c2bdddb328 Datura seeds.jpg

Mbeu (seed) inhengo yedzinde inokura pane ruva mumadzinde mazhinji inova ndiyo inomera kana ichinge yadyarwa muvhu pane mvura. Apo mbeu inotanga kunyuka kubva muvhu mayakadyarwa inonzi iri kumera.

Shoko rokuti mhodzi rinoshandiswa kureva mbeu dzemichero inowanikwa kumunda yakaita semanhanga, manwiwa, mapudzi uyewo iyo inowanikwa mumiti semagwavha, mamango, maapuri, munhondo. Izwi iri rinoshanda kana mbeu dziri mukati memuchero uye dzichiwanikwa dzakawanda mumuchero umwe.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

 • Nondo (seedling) zvinoreva dzinde ndiki rakamera kubva pamhodzi; kana uri muriwo kazhinji unosimwa patsva wakataranzwa zvakafanira. Idzi dzinosimwa.
 • Mhunzi kana mhodzi (seed of pumpkin).
 • Nhikiti (small hard seed in fruits like apples, oranges, lemons) zvinoreva mhodzi dzakawomarara sedzemichero yakadai semandimu, mutukutu kana muapuro.
 • Chipande, nhungo kana tsuri (blade of corn) zvinoreva shizha rinotanga kubuda zvikurusei rezvirimwa zvine tsanga zvakadai sechibage, rukweza, nemhunga.
 • Mukume (pollen) unowanikwa pamaruva uye unotakura nhengo dzechirume dzinokukumidza madzinde kuti achibereka michero yawo.
 • Mhundu (Black Jack seed) mbeu yetsine.
 • Kudyara (sow) mbeu kunoreva kuisa mbeu muvhu kuti igomera.
 • Kukusha (sow by broadcasting) mbeu kunoreva kukanda mbeu pamusoro pevhu.
 • Bukira, dungirwa (sprout) igwenzi rinotungira kubva pachigutsa chemuti wakatemwa kana kubva padzinde reimwe mbeu yakaita sefodya, kana chibage iro rinozobviswa kuti risakanganisa kukura kwembeu iyi kwakanaka.
 • Runye (grain or vegetation coming up very close together).
 • Deta Twist (e.g road, coiled snake). kana kumonereka. Tsuri yakadzivirwa nevhinga ikadetera kwazvo: the shoot was blocked by a clod and twisted its way to the surface.


Ivhu riri roga rinobereka zviyo, kutanga chipande, kwozoti hura, kwozoitawo tsanga dzakakora muhura.

Mashoko Anotodzana[chinja | edit source]

Mashoko okuti chipande kana mubandirwa angagona kuzoshanda kuturikira chinonzi capital kuEnglish - apa kureva mari yekuvamba bhizinisi.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]