Rufu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti rufu kana mariro (funeral) rinoreva panguva kana panzvimbo pakawunganiwa kuchema munhu afa. Rufu rwunoreva kuti pane munhu afa saka mashoko aya anoshandisw achitsivana nokuti anonongedza kuchinhu chimwe.

Mushakabvu zvinoreva munhu afa kana akafa kare.

  • Rufo (death, mortality).

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Tsumo[chinja | edit source]

  • Shungu neganyu zvinodzimba wotandadza asi chido chinomusimbisa. Grief and sighing hurt a person in agony while loving compassion strengthens him.
  • Rufu haruna nzira. Death has no (defined) path.
  • Kufa hakuna gwanza. Death has no path.*
  • Mubayiro wezvivi rufu. The reward of sin is death.
  • Rufu runoita wegondo rinotora nhiyo richisiya mai vachichema. Death is like an eagle which takes a chick leaving the mother hen mourning.
  • Rufu haruwadzirwi nhoo. For death, no mat is spread.
  • Rufu haruwadzirwi bonde. For death, no mat is spread.
  • Rufu haruna ishe. Death knows no chief.
  • Rufu haruna ndanatsa. Death knows no 'good man'

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]