Chewa

From Wikipedia
(Redirected from VaChewa)
Jump to navigation Jump to search

Chichewa (kana [[Chewa is also similar to Nyanja with some variations ) rurimi rwunotaurwa munyika dzinoti: Malawi; Zambia, Mozambique neZimbabwe. Mutauro uyu wakapararira munyika dzeSADC nokuda kwevanhu vakatamira munyika idzi vachitsvaga mabasa, vari vashandi vakabva kuMalawi neZambia.

Mazwi Anotodzana neShona[chinja | edit source]

Chichewa chine mazwi mazhinji anotodzana neChiShona nemamwe akafanana zvachose.

 • Izwi rokuti fanana (to resemble; to be similar) ndiro rimwe kuChiChewa neShona.
 • Izwi rokuti gombe (edge of a river or lake) ndiro rimwe kuChichewa neShona.
 • Izwi rokuti imbvi (white hair) rinotaurwa mururimi rweChewa richireva imvi.
 • Chewa inoti bambo (father, master, sir), kureva baba kana tenzi.
 • Chewa inoti mpini (handle of hoe or axe), kureva mupini.
 • Chewa inoti chimbudzi/chimbwaya (pit latrine), kureva chimbuzi.
 • Mbale (brother or sister - same sex; same sex sibling).
 • Chewa inoti bere(pronounced, vere) (breast), kureva zamu.
 • Chewa inoti bereka (to bear; to have a child; to carry baby on back), kureva kubereka.
 • Chewa inoti boola (to pierce; drill a hole through), kureva kuboora.
 • Chewa inoti vuma(pronounced, vhuma) (to give consent; give assent; take up a chorus), kureva kubvuma.
 • Chewa inoti bvunda kana vunda (rotten), kureva kuwunda.
 • Chewa inoti vundula (stir up), kureva kubvundura kana kubvondora.
 • Chewa inoti bwato (boat), kureva bwato.
 • Chewa inoti chala (toe, finger), kureva chigunwe.
 • Chewa inoti taya (to lose, throw away), kureva kutaya kana kurasa. Kutayika (to e lost; lose one's way).
 • Chewa inoti tate kana atate (father), kureva baba.
 • Chewa inoti chaulere (freely given; gift), kureva chouerere.
 • Chewa inoti chembere (old woman; a married woman with children), kureva chembere.
 • Chewa inoti chidindo (stamp, seal or date stamp), kureva chidhindo.
 • Chewa inoti chibayo (pneumonia; pleurisy), kureva mabayo.
 • Chewa inoti chilombo (a dangerous animal; a wild animal), kureva chirombo.
 • Chewa inoti chilimwe (the dry season), kureva chirimo.
 • Chewa inoti diso kana maso (eye; eyes), kureva ziso.
 • Chewa inoti dondo (thick bush), kureva dondo.
 • Chewa inoti duwa kana maluwa (flower), kureva ruva.
 • Chewa inoti dya (to eat), kureva kudya.
 • Chewa inoti dzala (to be full), kureva kuzara.
 • Chewa inoti dziko (country or territory of a chief), kureva nyika yaShe.
 • Izwi rokuti chalalo rinoreva nyika sekuti nyika yeZimbabwe.
 • Chewa inoti dzimbiri (rust; green mould on copper etc), kureva ngura.
 • Chewa inoti dziwe (pool on a river), kureva dziva.
 • Chewa inoti zuro (yesterday), kureva nezuro.
 • Chewa inoti dzino(meno) (tooth), kureva zino.
 • Chewa inoti dzuwa (sun), kureva zuva.
 • Chewa inoti kufika (to arrive; to reach), kureva kusvika. Kufikira (until) ndiko kuti kusvikira.
 • Chewa inoti fulatira (to turn back on), kureva kufuratira.
 • Chewa inoti fula (to forge as a blacksmith), kureva kupfura semhizha.
 • Chewa inoti fupi (short; near), kureva pfupi.
 • Chewa inoti futsa(mufutse) (to parboil vegetables, then dry them in the sun for future use), kureva kufusha.
 • Chewa inoti guwa (a shelf made of clay in the house), kureva huva kana chikuva.
 • Chewa inoti linganika (to be equal), kureva kuenzana.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

 • Chewa inoti chikwati (wedding), kureva muchato. Zvichida zita rokuti Mukwati rinotodzana nezwi iri?
 • Chewa inoti chimanga (maize or corn), kureva chibage.
 • Chewa inoti chimbala (cold left-over sadza), kureva munya kana muradzwa.
 • Chewa inoti basi (that's all; it's enough), kureva kuti zvakwana.
 • Chewa inoti chepa (to be too few, to be diminished; little). Kuchepetsa (cause to be small or diminished).
 • Chewa inoti chikondi (love), kureva rudo.
 • Chewa inoti fisi (hyena), kureva bere.
 • Chewa inoti fota (wither as flowers or leaves), kureva kuwuna.
 • Chewa inoti fotokoza (explain), kureva kutsanangura.
 • Chewa inoti fuko (people), kureva vanhu.
 • Chewa inoti gowero (boys's house or dormitory), kureva gota.
 • Chewa inoti gwero (a source, beginning of a river or stream), kureva panotangira rwizi.
 • Chewa inoti gwira (to grasp; to hold; to catch). Gwira nchito - to work.
 • Chewa inoti Mlezi kana Leza (God), kureva Mwari.

Mabviro eruzivo[chinja | edit source]

[1]

[2]

 1. https://archive.org/stream/anenglishnyanja00lawsgoog#page/n16
 2. https://books.google.ca/books?id=h8ExAQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false