Mazino

From Wikipedia
(Redirected from Zino)
Jump to navigation Jump to search
Mazino

Mazino (teeth) ndidzo nhengo chena dzinomera mukanwa memunhu idzo anoshandisa kutsenga nadzo. Munhu anozvarwa asina mazino achizotanga kumera pahucheche. Mazino ekutanga anodonha kuchimera mamwe epiri ekuti munhu unochembera nawo. Nyama yakakomberedza mazino inonzi matadza (gums).

Kana pari pamunhu mazino marefu akapinza anenge embwa anonzi madungambwa (canine teeth).

  • Dzeyo, zeyo kana madzeyo (back tooth or molar) apa kureva mazino ekumashure anoshandiswa kutsenga.
  • Mbangu kana mbangura (Large tooth. 2. Tusk of wild pig), semuenzaniso, Mazimbangu ake maviri anotisetsa: his two huge teeth make us laugh.
  • Kutsenga kana kutafuna (to chew; masticate).
  • Kubarika meno (sprout teeth) zvichireva kumera kwemazino.

Tsika[chinja | edit source]

Gwanza rinosara kana zino rabviswa kana kudonha rinonzi vende.

Dentist anonzi chiremba wemazino muChiShona. Kunoitawo umwe chiremba anobata basa rekurungamisa mazino kuti ave akamira zvakarungama asina kutsveyama kana kuchanjamara; uyu chiremba tichamuti murungamisi wemazino (orthodontists).

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Mwana ari kubara meno. The child is teething.
  • Mwana abarika here? Has the child had it's first teeth?
  • Zino radusika. The tooth came out.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]