Chibage

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Reifer Maiskolben.JPG
Zea mays "fraise"
Zea mays "Oaxacan Green"
Zea mays "Ottofile giallo Tortonese”

Chibage (maize or corn in English) chinorimwa kuno kuchamhembe kweAfrica kwachinova ndicho kudya kunodyiwa mazuva mazhinji neruzhinji rwemhuri dziri kuno. Chibage chizhinji chinogayiwa kuita hupfu chodyiwa seSadza; chimwewo ndicho chinogochewa; kukangiwa nokubika manhuchu nemangayi.

Mamwe mazita anoreva chibage ndeaya: mabarwe, chibere, mabagwe.

Kawawa imhando yechibage inoshandiswa kukanga popcorn.

Chibage chenje zvinoreva mbeu yechibage iri yega isina kusanganiswa nembeu yechimwe chirimwa.

Tsuri kana nhungo (Maize seedling).

Buro (heap of threshed grain) apa kureva murwi wechibage chakapurwa kana kutonongorwa.

Mudede zvinoreva chibage chinyoro chave kuda kusvika pakusimba kwekuti chidyiwe.

Dzadza kana madzadza (young green mealie nearly mature) zvichireva mudede.

Muchekechera, ngara, kana ngarara - apa kureva mupunga wechibage.

Bukwa, chirekera, mhakatwa kana sakatire (off-shoot of maize stock) zvinoreva sakatire riri kubuda padzinde rechibage.

Chiso, guri kana hara (young meanie cob when it first appears) chibage paya pachinovamba kuumba muguri.

Gurinwa, bungu, gungutsi kutaura muguri wabviswa chibage.

Goromondo, magoromondo (1. Outsized cob of maize. 2. Out-sized groundnut or bambara groundnut). Ko izwi rokuti tsomondo rinorevei?

Muguri, bimbiri, bere (whole cob of maize) apa kureva muguri uchine chibage chawo.

Mbadzwa (One particle of crushed maize; 2. Collective name for crushed maize) kana mabandurwa - apa kureva chibage chakabandurwa kana kumbadzwa.

Gwengwere (White, small-grained variety maize).

Mutsaru kana masharu (corn left from last year).

Kupakatira (to cob, start to form the cob) apa kureva kuvamba kuumba muguri wechibage.

Gunje, magunje kana mazhonje (dry stalk of maize or sorghum).