Munda

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Moforlogiaagrária.jpg

Munda (field of crops) zvinoreva ndima yevhu yakatambanuka inoshandiswa senvimbo yekudyara zvirimwa zvinosanganisira chibage, nzungu, gorosi,sunflower, mapfunde, rukweza zvichingodaro.

Chikamu chemunda chinonzi ndima, chisasa kana kuti bande - mazwi aya anoshandiswa kutaura chikamu chemunda chapwiwa kuti munhu asakure. Ndima rinotaurawo chikamu chemunda chakadyarwa zvakasiyana, kana chero chipi chikamu chiri kutaurwa nezvacho.

Shoko rokuti huhwo gura kana kuti makura rinotaura minda yakaundiwa kare ingava ichiri kurimwa kana isisarimwe.


Chirara (Uncultivated or fallow patch in lands. 2. M Old grass (i e of previous season; grown dry, still standing). Sora rakasara mwaka wapera rinonzi murara kana ndara.

Masimo zvinoreva munda wakadyarwa huswa kana miti.

Guunwa kana bemhenwa kana maguunwa (New land cleared of undergrowth) apa kureva munda watemwa madenhere kuti uchirimwa. Kutema uku kunonzi kukuhuna.

Gwidi kana magwidi (Cultivated field on hill, or hillside)

Zanda (wide field).

Gundamunda (A very large area).

Dandabvurwa kana madandabvurwa, (Large plot of ground)???. Zvichida izwi iri raida kunzi dandabvunya?

Dandanda kana madandanda, (Big open space e.g. large ploughed field). Vamwe vanoti Dhandanda.

Chitsauko (a part; chapter).

Kurerutsa[chinja | edit source]

  • Gwidi rinorimwa nomunhu asingachuchi doro, nokuti ndimo munogara tsoko namakudo: a field in the hills has to have a man who does not crave beer to cultivate it, since monkeys and baboons live there.
  • Kuparura kana kutsivira (make ridges) apa kureva kuwumba mihomba seye mambaira.
  • Kusevura (clear grass).
  • Kuwunda (clear bush to make field or garden).
  • Kudunhura (cut down small tree). Mangwana tinotanga kudunhura gombo: tomorrow we start to clear the undergrowth off the land we wish to cultivate.
  • Kuita Mutare kana mutari (feast for friends who help in fields) madyo ehama neshamwari dzakabatsira mumunda.