Mmen

Kubva Wikipedia

Mmen mutauro weAfrika unowanikwa kuCameroon.

Mazwi Anotodza Shona[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Mmen vanoti alɨmā kana lɨma (n. darkness) kureva rima.
 • Mmen vanoti ekamē kana kame (v. squeezing) kureva kukama.
 • Mmen vanoti kam (v. milk cows, goats) kureva kukama mukaka.
 • Mmen vanoti endô (1. going; 2. leaving; 3. exit) kureva kuenda.
 • Mmen vanoti ezomē (dryness) kureva kuwoma.
 • Mmen vanoti fof (v. be blind) kureva bofu.
 • Mmen vanoti kwàŋ (v. cut) kureva kucheka.
 • Mmen vanoti mchi (n. land, soil, ground) kureva pasi. Swahili vanoti nchi.
 • Mmen vanoti ngɔ̀mbè (n. animal) kureva mhuka. Fananidzai nokuti mombe?
 • Mmen vanoti nanâs (n. pineapple) kureva chinanazi.
 • Mmen vanoti nyàm (n. animal) kureva mhuka.
 • Mmen vanoti pɛse (v. cause to burn) kureva kupisa.
 • Mmen vanoti pòpo (n. papaya, pawpaw) kureva popo.
 • Mmen vanoti saʼ (v. rule over, dominate; 2. judge) kureva kutonga kana kuvusa.
 • Mmen vanoti wùsaʼ (nv. ruler, judge) kureva muvusi.
 • Mmen vanoti ashi, -si kana -shi (first) kureva posi.
 • Mmen vanoti təm (v. clear land for planting) kureva kutema miti muchiita munda.
 • Mmen vanoti tom (v. send) kureva kutuma. Mamwe mazwi: tomne (v. interchange).
 • Mmen vanoti vayn (n. child) kureva mwana.
 • Mmen vanoti zhi (eat, inherit, conquer, defeat, succeed) kureva kudya.
 • Mmen vanoti zhise (v. feed) kureva kudyisa.

Mamwe Mazwi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Mmen vanoti angwa (n. blight).
 • Mmen vanoti anyâmnè {n. jackal, wild dog) kureva gava kana mhumhi.
 • Mmen vanoti atum kana tume (foreign) kureva munhu mupara.
 • Mmen vanoti efɛte (n. creation) kureva kusika. Mamwe mazwi: fɛte (v. create, make, produce).
 • Mmen vanoti efôf (n. blindness) kureva upofu.
 • Mmen vanoti eghɨm (num. ten) kureva gumi.
 • Mmen vanoti enda kana tenda pakuwanda (n. tribe, country, ethnic group, community) kureva rudzi.
 • Mmen vanoti esɛle kana sɛlêzè (1. freshness; 2. brightness).
 • Mmen vanoti fekwû (n. rock hyrax). Fananidzai nokuti Vheku?
 • Mmen vanoti fende (n. bowl made of clay (earthenware)) kureva mbiya.
 • Mmen vanoti fesòlè (thorn) kureva munzwa.
 • Mmen vanoti fote (v. give in a small amount)) kureva kupa zvishoma.
 • Mmen vanoti nyòm (v. smile) kureva kunyemwerera.
 • Mmen vanoti nyɔŋte (v. suck (not much)) kureva kuyamwa zvishoma.
 • Mmen vanoti pə̀sè (v. divert). Fananidzai nokuti [[kupesanisa]?.
 • Mmen vanoti sam (move away, migrate) kureva kutama.
 • Mmen vanoti sànji kana sàndʒi (n. pomposity).
 • Mmen vanoti suʼsū (n. bunch; 2. cluster) kureva chitsumbu.
 • Mmen vanoti suʼse (v. put down) kureva kuisa pasi.
 • Mmen vanoti tendi (n. algae, slime) kureva zerere.
 • Mmen vanoti tsìndɛ (n. one who holds a functionary office).
 • Mmen vanoti tsò (n. brook; stream) kureva rukorodzi.
 • Mmen vanoti tsose (v. lower; oust) kureva kudzikisa. Mamwe mazwi: tsote (v. lower).
 • Mmen vanoti vaandɛ (n. relative) kureva hama.
 • Mmen vanoti vaashi (n. first-born) kureva dangwe.
 • Mmen vanoti zhoa (n. island) kureva chitsuwa.
 • Mmen vanoti zhîndɛ̂ (n. successor) kureva mugari wenhaka.
 • Mmen vanoti ezhi kana zhize (n. food, meal, feeding). Fananidzai nokuti zhizha?
 • Mmen vanoti vasò (n. brother, sister, close relative, close friend; close associate).