Hun-Saare

Kubva Wikipedia

Hun-Saare kana ut-Hun mutauro weAfrika unowanikwa kuNigeria.

Mazwi Anotodza Bantu[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Saare vanoti baba (n. father) kureva baba.
 • Saare vanoti be kana dede (n. breast, chest) kureva bere.
 • Saare vanoti bu̱u̱g (n. group (people)) kureva boka revanhu. Fananidzai nokuti Sabhuku?
 • Saare vanoti byo̱n (n. waist ; hip) kureva chiuno.
 • Saare vanoti caar (v. afraid) kureva kutya.
 • ut-Hun vanoti dereka (n. sect) kureva chikwata. Mamwe mazwi: tond (v. swear; 2.n. vow; oath).
 • Saare vanoti door (v. 1. remove things to another place; 2. take; pack) kureva kutora.
 • Saare vanoti he̱ro (adj. near) kureva pedo.
 • Saare vanoti hut (n. smoke) kureva hutsi.
 • Saare vanoti kese̱ (adv. well ; healthy). Fananidzai nokuti kwesere?
 • Saare vanoti kur (n. herd of cattle) kureva danga remombe. . Fananidzai nokuti guru?
 • Saare vanoti kwande (adj. short object) chinhu chipfupi.
 • Saare vanoti kwange̱ (n. leftovers) kureva musaridzwa.
 • Saare vanoti mar kana mare (die, death) kureva kufa.
 • Saare vanoti pak (n. cave) kureva bako.
 • Saare vanoti para kana pare̱ (v. start) kureva kuvamba.
 • Saare vanoti parun, pari kana pare̱ (adj. first) kureva kuvamba. Fananidzai nokuti kuparura?
 • Saare vanoti pee (adv. safely). Mamwe mazwi: to̱m (1.v. send; 2,n, message; 3.n. messenger) kureva kutuma.
 • Saare vanoti pung, pungte̱ kana pungu̱ (v. to pick-up remaining grains after harvesters have finished gathering). Fananidzai nokuti kupunga?
 • Saare vanoti pus (1. adj. good 2. fig. easy, 3. fig. pure motives; 4. fig. good person) kureva kupusa.
 • Saare vanoti taan (n five) kureva shanu.

Mamwe Mazwi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Saare vanoti biro (n. servant) kureva mushandi.
 • Saare vanoti bite (v. close, cover) kureva kuvhara.
 • Saare vanoti buk (n. open space; place) kureva nzvimbo.
 • Saare vanoti bune (n narrow road; narrow path) kureva nzira yakamanika.
 • Saare vanoti buse̱ (n. temporary dwelling place).
 • Saare vanoti cim (n. inheritance) kureva nhaka.
 • Saare vanoti ciw (n. groups) kureva mapoka.
 • Saare vanoti cipani (adj. all) kureva vose.
 • Saare vanoti ciri (v. begin, start) kureva kuvamba.
 • Saare vanoti dak (n. 1. floor, 2. region, 3. land, 4. ancestors, 5. ground).
 • Saare vanoti dakar (n. desert) kureva gwenga. Mamwe mazwi: wo̱k (n.1. joint; 2. joint of elbow).
 • Saare vanoti doka (n. law) kureva mutemo. Mamwe mazwi: unguwa (n. village)
 • Saare vanoti dond (v. follow) kureva kutevera. Mamwe mazwi: donde (n. used for the follower siblings. Lit. follower).
 • Saare vanoti donde (v. the flowing of water in a river) kureva kuyerera kwerwizi.
 • Saare vanoti dore (v. pass by; follow) kureva kudarika kana kutevera.
 • Saare vanoti dukne (v. sprout) kureva kumera.
 • Saare vanoti gwambi (n. a craps type of game with marked cowry shells on which people gamble on the throw).
 • Saare vanoti gwan (adj. partial moon). Mamwe mazwi: gwante̱ (adj. no moon).
 • Saare vanoti gwanda (n. papaya) kureva popo.
 • Saare vanoti gwere (n. spider web) kureva dandemutande.
 • Saare vanoti gwe̱re̱gse̱ (v. humble() kureva kuzvininipisa..
 • Saare vanoti kor kana kore (naked) kureva mushu.
 • Saare vanoti kowa (n. owner) kureva mwene.
 • Saare vanoti magi (n. soybeans) kureva soyabhinzi.
 • Saare vanoti marupe (n. diaphragm).
 • Saare vanoti maru̱ru̱ (n. intestines) kureva matumbu.
 • Saare vanoti mataraga (n. hammer used by a blacksmith) kureva nyundo yemupfuri.
 • Saare vanoti mawaari (n. a woman's garden for growing yoor) kureva bindu remuchero warehwa.
 • Saare vanoti pyar (1.v. clean; 2.adj. dazzling; flashy).
 • Saare vanoti rem (difficult) kureva kugozha.
 • Saare vanoti re̱re̱ (n. algae; dirty slimy water) imvura ine tsvina.
 • Saare vanoti sankara (n. meningitis).
 • Saare vanoti shambe̱e̱re̱ kana sha m-be̱e̱re̱ (n. the tassel on the top of the corn plant. Lit. resembles rice).
 • Saare vanoti shambe̱e̱re̱ (n. dragonfly, insect) kureva mukonikoni.
 • Saare vanoti sho̱n (n. 1. food given inside a calabash; 2. shares; portions).
 • Saare vanoti so̱m (v. 1. run; 2. to run away from something) kureva kumhanya.