Uta neMuseve

From Wikipedia
(Redirected from Uta)
Jump to: navigation, search
Two arrows.jpg

Museve (arrow in English) chombo chakagadzirwa chiine chitanda chipfupi chakabatanidzwa nemuromo unopinza unoshandiswa kubaya panguva yokunge vanhu vachirwa hondo kana kuvhima. Museve unokandwa kuchishandiswa uta.

  • Mbaniro (notch) zvinoreva gwanza riri sure kwemuseve apo unobatiswa napo kuuta.
  • Goba (arrow case with arrows). Kana goba risina miseve rinonzi mukutu. Zvichida izwi rokuti mukutu rinotodzana nerokuti mukudu?
  • Bhanhire ( A skin belt with pouches for arrows). Kana awanda onzi mabhanhire.
Reproduction Hunnu bow - National Museum of Mongolian History.jpg

Uta, vuta, utati kana dati (bow in English) chombo chakagadzirwa chiine muti unotepuka wakakakwa tambo pakati pawo kusvika muti wakombama kuita munyonga. Chombo ichi chinoshandiswa kupfura kana kuti kukanda museve.

Chandoma kana mhina (1. Wooden arrowhead, 2. Arrow with wooden head).