Uta

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Reproduction Hunnu bow - National Museum of Mongolian History.jpg

Uta kana kuti dati (bow in English) chombo chakagadzirwa chiine muti unotepuka wakakakwa tambo pakati pawo kusvika muti wakombama kuita munyonga. Chombo ichi chinoshandiswa kupfura kana kuti kukanda museve.