Zvombo

From Wikipedia
(Redirected from Chombo)
Jump to navigation Jump to search
Cukštejn dobývací stroje 1.jpg


Zvombo (Weapons) zvinhu zvakagadzirirwa kushandiswa kuuraya panguva yokunge vanhu vachirwa hondo. Kune mhando dzezvombo dzakasiyana dzinosanganisira: pfumo; uta, museve; pfuti, bhomba; zvombo zvinechefu; nezvombo zve"nuclear".