Kunyora

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Mwana weChikoro achinyora
Kugwarwa kweTorah neMugwari (Scribing Torah by a Scriber)

Kunyora (Chirungu: to write; writing) Chinyorwa chino chiri kuunganidza mashoko anotaura kunyora kana akada kudaro.

 • Kucherenga kana kuparanga (scratch) - Ndiani akacherenga motokari: who has scratched the motor-car?
 • Kunemba (writing; noting; taking notes) nembo - apa kureva kunyora kwakare. MaKereke ndiwo akavamba zvekunemba dzidziso dzeChitendero mururimi rweChiShona.
 • Kutara mutaro kana rutsara (drawing)
 • Kukerura (scripting; writing)
 • Kutaratadza (scribbling; draw lines)
 • Kugwara (to write) izwi rinobva kuChiTonga rinoreva kunyora. Apa ndipo panobva mazwi anoti rugwaro kana kuti gwaro.
 • Kunwara (to write, to scratch; to type) zvichireva kunyora. Iri izwi rine dzitsi rimwero nerinoti chinwaro.
 • Kubhara apa,kureva kunyora. Kubhara four kureva kugara wakaturikidza makumbo.
 • Kudhinda (to stamp; sign; mark) muenzaniso 'dhinza siginecha apa', uye rinonzi futi kusaina kuba shoko reChirungu rekuti 'sign'. Chidhindo (a stamp; a signature)
 • Mutaro, rutaro, mutsetse, munhanzi kana murara (a line drawn or marked).
 • Gwaro kana rugwaro (document, something written, portion of writing) Kureva bepa rine zviro zvakanyorwapo.
 • Chinembo (something written; notes)

Mhando yeZvinyorwa[chinja | edit source]

N'wadhi (Nwadhi)[chinja | edit source]

N'wadhi kana Nwadhi (Chirungu: Book), kana Bhuku shoko rinobva kuChi

Munhu anonyora kana kunwara (shoko rekare) zvinwadhi anonzi munyori kana munwari (writer).

Nyayatsva[chinja | edit source]

Nyayatsva ishoko ririkushandiswa kumirira shoko rinogona kunzi Novheri (novel), vambo (etymology) rezita iri rinosanganisa mashoko maviri: nyaya (story), tsva (new) kubva kushoko reChiratini novella (new story; new news)

Bepa nePeji[chinja | edit source]

Bepa ishoko rinobva kuChirungu zvekare, uye rinomirira shoko rekuti paper muChirungu.

Uye shoko rekuti peji rinomiria rinonzi page muChirungu, uye rinobva futi kuchirungu chacho.

Mwamwe mashoko

Tsamba[chinja | edit source]

Tsamba kana mwadhi ishoko rinoshandiswa muSitandadhi Shona kumirira chinonzi 'letter' muChirungu. Muchinyakare cheVashona vakange vasina shoko reku siyanisa nwadhi ne tsamba (that is a letter and a book or page), zvese zvainzi nwadhi kana tsamba. Shoko reChirungu ndiro rinowanzo shandiswa kuti 'book', kwete N'wadhi asi vamwe vanorishandisa.

Skiriputi (Keruro; Chinyorwa)[chinja | edit source]

Keruro kana skiriputi kubva kuChirungu, ishoko rinomirira shoko rekuti script muChirungu. Nzira yeku sika keruro inonzi kukerura (scripting; writing) uye kunyora.

Chinembo[chinja | edit source]

Nembo kana Chinembo ishoko rinomirira shoko reChirungu rekuti 'notes', uye nzira yekunyora chinembo inogona kunzi kunemba (Chirungu: noting; note taking) kana kunyora.

Gwaro[chinja | edit source]

Iri shoko rinomirira chinonzi muChirungu 'document', uye nzira yekunyorwa Gwaro rinonzi kugwara (Chirungu: documenting; scribing rimwe shoko rekuti kunyora). Mugwari munhu ndiye munhu anonyorwa rugwaro, muChirungu anonzi documenter (kana achinyora ma-documents uye scribe (munhu anoita zveku-scriber).

Nhetembo[chinja | edit source]

Nhetembo ishoko rinomira chinonzi 'poems; poems' muChirungu, shoko rekuti nemba rinogona kunge rakasikwa richienderana nekunyora nhetembo. Munhu anoita zvenhetembo anonzi nyanduri (Chirungu: poet)

Tsaranziyo[chinja | edit source]

Tsaranziyo (lyrics) uye tsararwiyo (lyric) mashoko anotsangura mashoko kana nhetembo kana nyaya inoyimbwa munziyo, mumimhanzi.

Chitarwa[chinja | edit source]

Chitarwa kana Zvitarwa mashoko anomirira chinzo 'drawing; drawings' muChirungu. Kutara (to draw; drawing).

Mutsetse[chinja | edit source]

Lines

Bharabhara (taratadza)[chinja | edit source]

Scribbling; scribbles

ChiBantu[chinja | edit source]

 • MaXhosa vanoti bhala kureva kunyora. VaFwe vanoti kun'ora (to write) kureva kunyora. VaWanga vanoti okhung'ola (v. to draw especially designs on a wall).
 • VaNyungwe vanoti kunemba (n. write) kureva kunyora. VaWabo vanoti oleba (write) vachireva kunyora. Vanobva vati mulebi (writer) kureva munyori.
 • VaChewa, VaYao neVaLenje vanoti kulemba (1. to write, to draw pictures; 2. make signs on a path to give directions). VaChewa vanoti malembo (writings).
 • VaGwere vanoti kuwandiika (write, scribble, record, document). Kuwandiikira (write to, write with). Muwandiiki (secretary, writer, clerk, publisher).
 • Giryama vanoti ku-ora (write) vachireva kunyora. Mamwe mazwi: maoro (n. writing). Zigula vanoti chidole (handwriting). VaKongo vanoti sona kana kusoneka (write).
 • VaDigo, VaTaita neSwahili vanoti andika kana kuandika (write, draw a picture, describe) vachireva kunyora kana kudhirowa. VaGanda vanoti okuwandiika.