Svetuka kuchirochemo

Nhokwe

Kubva Wikipedia

Nhokwe (papyrus plant) idzinde rinowanikwa muAfrica panzvimbo dzine mvura zhinji pedyo nenzizi mumatoro. Nhokwe dzinokura kusvika 2-3 m kuenda mudenga.

Nhokwe ndiro dzinde raishandiswa makarekare kuEgypt kugadziriswa mapepa ekunyorera, vamwewo vari mudunhu rakakomberedza gungwa Mediterranean vakazoteverawo vave kugadzira mapepa nenhokwe.

Kuchamhembe kweAfrica tichoisanganisira muZimbabwe nhokwe dzinoshandiswa kugadzira rukukwe. Kunonzi kuEgypt nhokwe dzagadziriswawo nhovo, tambo,masandhuru, mabhasikiti, magwa, hukwe nezvimwewo.

Bhaibheri muna Isaiah 18:1-2 rinotaura pamusoro pevanhu vaiva kumhiri kwenzizi dzeEthiopia richiti, "....inotuma nhume nenzira dzegungwa namagwa enhokwe....".

Izvi zvinoreva kuti vanhu muAfrica vaigadzira magwa enhokwe karekare.