Runye (rwehuremu)

From Wikipedia
(Redirected from Huduma)
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo fundoyetsimba, runye (density) izwi rinoreva huremu huchipimwa paumwe hwemumhu hwechiumbwa chiri kutaurwa nezvacho. Zvinhu zvakasiyana zvine huduma hwakasiyana. Iko kusiyana kwerunye rwehuremu kunoita kuti zvimwe zvinhu zviyangarare pamusoro pemvura zvimwe zvichinyura. Somuenzaniso, mvura nematombo zvine runye rwakasiyana; mvura ine runye 1 gram/cubic metre, matombo ane runye 2.5-5.5 gram/cubic metre.


Iri zita rapiwa richitoredzera pashoko rokuti runye, kunova kumera kwembesa kana miti yakabatana zvakanyanya. Zvakanaka kuti tinge tichimutsurudza mazwi asingashandiswe mazuva ose tichiashandisa kutaura zvinhu zvatinowona mazuvano zvinoda kufanana nezvaireva mazwi aya kare.