Huduma

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo fundoyetsimba, huduma (density) izwi rinoreva huremu huchipimwa paumwe hwemumhu hwechiumbwa chiri kutaurwa nezvacho. Zvinhu zvakasiyana zvine huduma hwakasiyana. Iko kusiyana kwehuduma kunoita kuti zvimwe zvinhu zviyangarare pamusoro pemvura zvimwe zvichinyura. Somuenzaniso, mvura nematombo zvine huduma hwakasiyana; mvura ine huduma hwe 1 gram/cubic metre, matombo ane huduma hungaita 2.5-5.5 gram/cubic metre.


Iri zita rapiwa richitoredzera pashoko rokuti guduma, rinove sango rine miti yakabatana zvakanyanya. Zvakanaka kuti tinge tichimutsurudza mazwi asingashandiswe mazuva ose tichiashandisa kutaura zvinhu zvatinowona mazuvano zvinoda kufanana nezvaireva mazwi aya kare.