Svetuka kuchirochemo

Nawdm

Kubva Wikipedia

Nawdm mutauro weAfrica unowanikwa kuTogo.

Mazwi Anotodza Bantu[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Nawdm inoti goor kana joor (n. day) kureva musi. Mamwe mazwi: nɔnga (face, countenance).
 • Nawdm inoti nyuuru, nyiiru kana nyiiru pakuwanda (n. neck) kureva mutsipa. Mamwe mazwi: ruugu (n. bag) kureva bhegi.
 • Nawdm inoti roobróːb́roo; rool; roora; room (choose, designate; appoint; sort; choice; appointment; election; thinning of plants or seedlings) kureva kusarudza.
 • Nawdm inoti sasambasá, sámbása (n. father, paternal uncle, head of the family) kureva baba. Mamwe mazwi: sa (n. father; head of the family) kureva sa.
 • Nawdm inoti samba (n. ancestor; ascendants) kureva madzitateguru. Mamwe mazwi: Sa (n. God the Father) kureva Mwari Baba.
 • Nawdm inoti toor (large mortar) kureva duri. Mamwe mazwi: toor (meteor) kureva nyenyedzi.
 • Nawdm inoti nyind kana nyina pakuwanda (n. tooth, teeth) kureva mazino. Mamwe mazwi: nyinnoora (n. incisor - related to cutting, biting, piercing).
 • Nawdm inoti nyanyambaɲá, ɲámbánya (mother; mother superior of a convent) kureva mai. Mamwe mazwi: haar nya (mother) kureva mai.
 • Nawdm inoti baago (n. word, speech) kureva mashoko. Fananidzai nokuti wabaya dede nomokanwa.
 • Nawdm inoti baago (n. hunting) kureva kuvhima.

Mamwe Mazwi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Nawdm inoti banya (n. palm nuts). Mamwe mazwi: biga; buga (child) kureva mwana.
 • Nawdm inoti bifɔka kana bufɔka (daughter) kureva mwanasikana. Mamwe mazwi: lamba (n. sign, mark).
 • Nawdm inoti biim (n. seed) kureva mbeu. Mamwe mazwi: biir (n. grain, seed) kureva tsanga yembeu.
 • Nawdm inoti daagu (masculine, male, strong, vigorous, force, war). Mamwe mazwi: daaga (masculinity, male, strong, vigorous) kureva kusimba semurume.
 • Nawdm inoti damb (stir, mix, prepare, upset, shake) kureva [[]]. Mamwe mazwi: fusakadga (n. kwashiorkor) kureva kwashu.
 • Nawdm inoti fekuur kana fekua (n. seed) kureva mbeu. Mamwe mazwi: fiigu (n. flower, moss) kureva ruva.
 • Nawdm inoti gaama (n. time, period, moment ) kureva nguva. Mamwe mazwi: gaari (n. flour) kureva flawa.
 • Nawdm inoti maawa (corn malt paste) zvichida kureva masese? Mamwe mazwi: nyaam (n. sea, ocean) kureva gungwa.
 • Nawdm inoti nyab (v, drink, absorb, suck, drain, smoke). Mamwe mazwi: nyabiir (young co-parent).
 • Nawdm inoti Mroond (n. six) kureva tanhatu. Mamwe mazwi: roondm (six) kureva nhanhatu.
 • Nawdm inoti saangu (foreigner, stranger, guest, intruder, difference) kureva munhu mupara. Mamwe mazwi: seseku (negative).
 • Nawdm inoti saka (n. scissors) kureva chigero. Mamwe mazwi: saka (n. saw) kureva sowo.
 • Nawdm inoti soosi (n. religion) kureva chinamato. Mamwe mazwi: suut (insult, injure) kureva kutuka.
 • Nawdm inoti taa (n. counterpart, with us, ours). Mamwe mazwi: taa keɦeebtà (n. democracy. From: keɦeeb meaning perception).
 • Nawdm inoti tab (n. bow) kureva uta. Mamwe mazwi: tab (v. uncheck a bow; pull a rifle shot, unhook) kureva kupfura uta.
 • Nawdm inoti taka (n. little spot; point). Mamwe mazwi: taku (n. hollow - on the surface of a thing).
 • Nawdm inoti tɔka (n. bucket of metal) kureva bhagedhi. Mamwe mazwi: vuugu (n. period).
 • Nawdm inoti vumvumvu (v. overturn, overthrow) kureva kukudubura kana kuriga. Mamwe mazwi: () kureva [[]].
 • Nawdm inoti waal, waara, waam (v. decant, decanting, decantation). Mamwe mazwi: waaga (n. generation; age class, offspring) kureva zera.
 • Nawdm inoti wɛɛro kana wɛɛre pakuwanda (n. line; trait; law). Mamwe mazwi: wusakoor (ginger) kureva tsangamidzi.
 • Nawdm inoti yanta (on the contrary, on the other hand, however, rather). Mamwe mazwi: manyaana (antonym of: on the contrary).
 • Nawdm inoti yidr kana yida pakuwanda (n. name) kureva zita. Mamwe mazwi: yuungo kana nyingu (n. night) kureva husiku.
 • Nawdm inoti yuuma, yuummba (n. slave; bondman) kureva muranda. Mamwe mazwi: nyarga kana nyerga (n. ant) kureva svosve.
 • Nawdm inoti nyii (n. straw) kureva huswa hwakaoma. Mamwe mazwi: nyii (n. smoke) kureva hutsi.
 • Nawdm inoti bee (power, pass, success) kureva simba.

[1]

 • Duramazwi reNawdm rinowanikwa pa webonary.org.
 1. https://www.nawdmasdn.com/sites/www.nawdmasdn.com/files/uploads/Dictionnaire.pdf