Chinamato

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
ReligijneSymbole.svg

Shoko rokuti chinamato (religion kuEnglish) rinoreva kuungana kwevanhu vachikudza, kurumbidza nokutenda uyo wavanoona saMwari wavo.

Kupunungura (desecrate).