Zita

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Zita (name) izwi rinodudza kuti nzvimbo, munhu, kana chinhu chinonzi ani.

Mazita evanhu nemazita emhuri muZimbabwe anowanikwa pazvinyorwa zvinoti: Mazita emhuri naMazita eChishona.

Panewo mazita anotaura zveutongi, matare nomutemo.

Chiyambo (good name, praise) kureva zita rakanaka nokuda kwemabasa akanaka.

  • Muchowe kana jee (1. Playful talk, be�haviour, temperament). Zita romuchowe: nickname.