Hupfumi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hupfumi (Wealth) kusanganiswa kwezvinhu zvine muridzi zvinotenderwa kutengwa nokutengeseka. Pfuma (possesions, property) inosanganisira: mari, dzimba, zvivakwa, zvipfuyo, zvirimwa, nhumbi, muchovha nezvimwewo.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

 • Depfure kana madepfure (1. Abundance of beer - at a celebration; 2. Abundance of crops grown, of food cooked. 3. Life of luxury) apa kureva kupfachukira kwezvidyo kana kugara mutambarakede.
 • Muchena (Poor person; destitute person).
 • Kuganya (become rich) zvinoreva kupfuma kuChiNdau. Muganyi izita remhuri.
 • Kumhodyoka (be deprived, emptied, sobered, be destitute).
 • Kumhodyodza (deprived, empty, destitute).
 • -mhodyo (ideophone of being deprived, made empty, made destitute).
 • Chinhoto kana njonda (rich person).
 • Bvibvi, mabvibvi kana chinhu pasina (Trifle. Thing of no consequence).
 • Kushaya kana kushayiwa (poverty, being in need, lacking).
 • Kutama (being in need, lacking). Psalm 109:24 .....nyama yangu yaonda nokutama mafuta.
 • Kuuyirwa (to prosper, acquire wealth) izwi rinotaurwa kuChiNdau richireva kupfuma kana kuunganidza pfuma. Zvichida ndipo panobva zita remhuri rinonzi Kuuya?

Tsika[chinja | edit source]

Akaimba muimbi Oliver Mtukudzi achiti, "Mupfumi ndiyani ane mari neane hutano, ndiani?"

 • Murume akupuka achitengesa ngoda kuSouth Africa - kureva kupfuma nokutengesa ngoda.
 • Murombo munhu haavigwe ari mupenyu.
 • Munhu wakaita gurudza, wakaangirira kuuyirwa nokuuyirwa metsa waita gurudza gurutu: The man became rich and prospered more and more, until he had become very wealthy indeed. (Genesis 26:13 Bhaibheri reChiNdau).

Zvirevo[chinja | edit source]

 • Pfunda chenga urarami, hama dzife ugogara nhaka. A bachelor should seek a long life; when relatives die he will inherit (a wife).
 • Ane chake haareveteki. The one who owns something does not talk.*
 • Mutombo wepfuma kurarama. A charm for getting rich is a long life.
 • Kupfuma kunowanikwa nedikita. Riches are gained by sweat.
 • Kupfuma ifundira. To be rich is due to sweat.
 • Hama maoko. Your relatives are your hands.
 • Maoko ihama. Your hands are relatives.
 • Ugaro humwe hahupfumisi. One habitat does not make you rich.

Chibantu[chinja | edit source]

 • Mururimi rweKirundu vanoti umutunzi (rich man) kureva munhu mupfumi.
 • Mururimi rweKirundu vanoti ubutunzi (riches, wealth, possessions) kureva munhu mupfumi.
 • VaHerero vanoti tumba (gather riches).
 • VaHerero vanoti orutumbo kana okutumbara (gather riches).
 • VaHerero vanoti omutumbe (accumulator of riches).
 • VaLenje vanoti wila, wuwili kana mawili (have property, possessions, riches e.g house, cattle, money, clothes) kureva hupfumi kana chouviri.
 • VaKikuyu vanoti munene (magnate) vachireva munhu mupfumi.
 • VaShona vanoti Irikidza (to add to).