Hurombo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Hurombo kana hushayi zvinoreva mararamiro ekunge munhu achishayiwa nhumbi, zvidyo, mbatya, pokugara kana zvimwe zvinodikanwa pakurarama kwevanhu.

Tsika[chinja | edit source]

  • Murombo munhu haavigwe ari mupenyu.
  • .....nyama yangu yaonda nokutama mafuta: and my flesh is feeble from lack of fat. (Psalm 109:24, Bhaibheri reChiNdau).
  • Chiri paMuchena chiri pamutenure.
  • ... Mambo Nebhukhadhineza, atitami kudzirwira muiyi ndaa: King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. (Daniel 3:16, Bhaibheri reChiNdau).

Tsumo[chinja | edit source]

  • Kubvunza mangava kumurombo, kutuka Mwari. To demand the 'debts of a poor person is to insult God.
  • Chadyiwa nomurombo, chadyiwa naShe. What has been eaten by a poor man has been eaten by a chief.
  • Kuroorera mukarabwe muchena waisa udyi mumba.
  • Murombo haarovi chine nguo. A poor man never kills (a big animal) with a skin.
  • Urombo uroyi, hahuudzwi munhu. Poverty is (like) witchcraft, it is not talked about.
  • Murombo chirega chinya. Poor man, never be short-tempered.