Tsvimborume

From Wikipedia
(Redirected from Pfunda)
Jump to navigation Jump to search

Tsvimborume: izwi rinoreva murume anenge akura chaizvo asi asina kuroora. Mamwe mashoko anoreva zvimwe chetezvo ndeanoti: pfunda, svimborume (ChiKaranga).

Tsumo[chinja | edit source]

  • Pfunda chenga urarami, hama dzife ugogara nhaka. A bachelor should seek a long life; when relatives die he will inherit (a wife).
  • Madanha etsvimborume, kudya yawarira. It is a bachelor's longing to eat after preparing his sleeping place.
  • Mwoyochena wei, tsvimborume kubvisa mwana wemvana madzihwa?
  • Tsvimborume kutenga duri kuona mashoko kunaka. A bachelor is buying a mortar (because) he is doing well in his love affairs.
  • Inhamo zvayo, tsvimborume kuveza duri seine mukadzi.
  • Tsvimborume haina mugoni inotuka waipa masese.
  • Tsvimborume kutandara nemvana mwoyo uri kumhandara.