Muteyo

From Wikipedia
(Redirected from Chigwambura)
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti muteyo (trap) rinoreva chiro chakagadzirwa nechinangwa chokubata mhuka, shiri, hove, tupembenene zvichingodaro.

Mhando dzeMiteyo[chinja | edit source]

  • Riva, diwa kana madiwa (Flat Stone Trap) imhando yemuteyo unoshandiswa kubata mbeva kana makonzo. Riva rinogadzirwa nehwendefa yedombo inenge yakagara pasi kune rimwe divi, rimwe divi rakasendamiswa pakamuti kanonzi mutimiko, mhinjiriko kana rutsatsanhi. Kamuti aka kanobata dombo zvisina kunatsa kusimba, zvokuti kana mbeva yagumha kamuti dombo rinobva rawira mbeva iya. Pasi pedombo panoiswa chidyo chakadai senzungu kana chibage kuti mbeva dzisvikepo dzichitsvaka chikafu.
  • Dhibhura kana (pole and rope trap) imhando yemuteyo unogadzirwa kuchishandiswa depute remuti unotepuka rinosungirwa tambo kudivi rekumusoro. Tambo iya inokakatirwa pasi paunorukwa kuita musungo. Dhibhura rinoshanda nenzira inoti kana mhuka yatsika musungo uya, mhuka inobatwa nemusungo ichibva yarapurwa kuenda mudenga yosara yakarembera patambo.
  • Hunza (Game pit) rinoreva muteyo unocherwa gomba munzira dzinofamba nemhuka, gomba riya richibva ravharwa neuswa kana zvitanda zvisina kusimba. Zvino kana mhuka dzopfuura dzinowira muhunza dzichibva dzatadza kubuda. Kana muvhimi auya chake kubaya mhuka iya nepfumo.
  • Muravu (a snare of sticks and a string for hares). Izwi iri rinotaurwa kuChiNdau. Muravu izita remhuri.
  • Mhuru yedhibhu inokoswa nerwodzi rwezenya: the noose of the whip-snare is woven from the fibre of the sting-nettle.
  • Matsviture kana gwadidzo (Trap generally falling stone that never fails to catch game). Zvichida ndipo panobva zita remhuri rokuti Gwatidzo.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Psalm 124:7, Mweya yedu yakapokonyoka kudai ngeshiri kubva mumurau wevateyi;murau wavhunika, nesu tapokonyoka.