Mbeva

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mbeva[1]

Mbeva mhuka[chinja | edit source]

Mbeva kamhuka kadiki kanenge gonzo kanowanikwa Pasirose. Mbeva inosiyana negonzo pakuti inogara mumwena musango asi gonzo rinogara mumba. Kune mamwe matunhu mbeva inodyiwa nyama. Kune mhando dzembeva dzaka siyana dzinenge matedze, banya kana dapi, shana, madingo, mhana-mhana.

Mbeva mutupo[chinja | edit source]

Mhuka yembeva mutupo wedzinza revaRemba, Lemba, vaShavi or vaMwenyi vemuZimbabwe. Mutupo zvinoreva chiereswa chedzinza zvikuru sei mhuka kana nhengo yemhuka. Vaera mbeva havadyi mhuka iyi. Havadyiwo chikafu chabikirwa muhari kana poto inobikirwa mbeva. Uyu mutemo unoita kuti vaera mbeva vasadye chikafu mudzimba dzevanhu dzakawanda nekuti vanoda kuchengetedza murau wedzinza ravo. Mbeva imwe chete zvayo asi vanoera mbeva vane mipatsa. Kune vanoera mbeva yekwaMusoni. Ava vanezvidau zvakasiyana zvinoti Mukundwa, Tovakare, Zungunde, Warerwa nezvimwe. Kune vanoera mbeva shana kureva kambeva kadoko kakacheneruka. Zvinoita sekuti ava ndivo vanonzi vaSena zvakare. Ava vanowanikwa muZimbabwe kuBuhera kudivi rekuMozambique nemu Mozambique macho. Kune vanoera zhou asi isiri nzou samanyanga asi nzou yevaRemba. Ava vanowanikwa kuMberengwa. Kune vamwe vanobva kuMalawi vari maChewa vanetsika dzakada kufanana nevaRemba vanozivikanwa nekuti veChirudzi. Ava vanowanika kunzvimbo dzinemigodhi nemapurazi muZimbabwe seBindura, Shamva, Kwekwe nedzimwe. Ava vanhu havana mitupo yembeva or zhou. Munhurume anoera mbeva anodanwa kunzi Musoni kana kuti Mushavi uye munhukadzi achidanwa kuti Mambeva.

Joro (Conical trap for mice) apa kureva munheva or riva.

Jeta kana kucheta (Cut through with teeth - especially rodents) kana kucheza.

Tsika[chinja | edit source]

Kune zvinamato netsika zvinodzivisa kudya mbeva. Izvi zvinosanganisira vanoera mutupo wembeva VaRemba or VaMwenyi, vanotevedza Tsamba Tsaru yeBhaibheri, Mapositori, vanamati vechiMuslim nevamwewo.

Mbudyo (Escape hole in mouse run) kureva mbudo inobuda nembeva kana yasvika njodzi.

Tsumo[chinja | edit source]

  • Mbeva haicheri mwena usina mabudiro. Apa kureva - Munhu akangwara anogara aziva mabudiro ake patsekwende kana kuti anoziva kuti anozogona sei zvinhu zvaatanga.