Amai (nyakubereka)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mali - Mother with baby.jpg

Amai (mother in English) zvinoreva mukadzi akakutakura munhumbu, akazokuzvara.

Mukutaura kweChiShona shoko rokuti Amai rinozoshandiswazve kutaura vakoma nevanin'ina vaAmai vakakuzvara. Vose ndivana Amai. Rimwe izwi rinoreva amai nderekuti nyina - ndiro riripo patsumo inoti: mbudzi kudya mufenje hufana nyina.

Senzira yokuremekedza imwe nguva ChiShona chinodaidza madzimai ari pazera rokunge vakaroorwa kuti amai kana kuti ambhuya.

Manyenye (strong maternal protective urge) svichireva moyo waamai wakasimba pakudzivirira vane.

Mapanze kana mabvumwa (quickness of human growth). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Mapanzure.

  • Kutimura (to tie child on back) zvichireva kubereka mwana kumusana. Zvichida ndipo panobva zita rokuti Timuri kana Mutimuri??

Tsumo[chinja | edit source]

  • Mai musuva usingasehwi mumuto.
  • Nhamo inhamo amai havaroodzwi.
  • Kusina amai hakuendwe.
  • Chitanduro ndaamai, mugoti unopihwa anyerere: (kuchiturikirwa competent judge is mother, the stirring stick is given to the quiet one)
  • Amai vanodzvemeredza vana nababa: a mother sees to it that her children become inseparably united to their father.