Karenda ye Chivanhu

From Wikipedia

Peji rino richiri kuverengwa, kugadziriswa ne kuiswa majhonari ezvidzidzo.

Karenda ye Chivanhu kana Karenda ye Chishona ndiyo Karenda yaishandiswa (uye inogona kuzoshandiswa) nevanhu vechiShona. Karenda iyi inogona kunge ichirikushandiswa kumamisha, kunyanya kune vaye vanoremekedza tsika dzedu dze Chivanhu.

Hukoloni: Ukristu ne Uyisalama[chinja | edit source]

Karenda ye Chivanhu yakabviswa pakaunzwa Karenda ya Gregori ne Vazungu. Karenda iyi ndiyo inoshandiswa pasirose kunyika zhinji dzaive muukoloni hwe Vangezi. Dzimwe nyika adzemuAfurika dzinoshandisa Karenda ye Hijiri, kureva Karenda ye Uyisalama inotodza mwedzi futi, zvakadaro nokuda kwokuti waive pasi peukoloni hwe Vaarabhu kwete Vangezi.

Makarenda anowanzo enderana ne Chinamato kana Chidaviro chevanhu vanoishandisa saka pakakolonwa nyika vanhu vaidzidziswa chinamato nemaitiro evakoloni vavo uye vakapuhwa Chinamato ne karenda dzevakoloni richienderana ne mahoridhe avo, enz. Kisimusi. Izvi zvinoreva kuti dai isu takakolonwa ne Vaarabhu senge vamwe vedu vekuTanzania ne Kenya dai tichinamata wo Allah uye tichishandisa Karenda ye Hijiri.

Karenda: Yekare na Nhasi[chinja | edit source]

Mwedzi Yekare Mwedzi Yanhasi
Zvita 1 Ndira
Ndira 2 Kukadzi
Kukadzi 3 Kurume
Kurume 4 Kubvumbi
Kubvumbi 5 Chivabvu/Bandwe
Bandwe 6 Mwedzi uyu waishandiswa gore rechitatu bedzi. Chikumi
Chivabvu 7 Chikunguru
Chikumi 8 Nyamavhuvhu
Chikunguru 9 Gunyana
Nyamavhuvhu 10 Gumiguru
Gunyana 11 Mbudzi
Gumiguru 12 Zvita
Mbudzi 13

Gore re Chivanhu raive ne mwedzi 12 makore maviri uye mwedzi 13 gore rechitatu, richipera muna Mbudzi (october/november) zvichienderana nenzvimbo ye mwedzi. Muenzaniso, gore rino Goredzva reChivanhu rinenge riri pamusi wa 30 Mbudzi (23 November 2022).

Mwedzi Yegore yainge ine mazuva 29 kana 30 zvichienderana musi uno buda mwedzi mutsva pamwedzi.

Mavhiki: Ekare na Nhasi[chinja | edit source]

Misi Yekare Misi Yanhasi
Muvhuro Musi wekutanga Svondo
Chipiri Musi wechipiri Muvhuro
Chitatu Musi wechitatu Chipiri
China Musi wechina Chitatu
Chishanu Musi wechishanu China
Mugovera; Chitanhatu Musiwechitanhatu Chishanu
Chisi Musi we Chishanu Mugovera

Muvhuro: Sondo[chinja | edit source]

Vhiki re Chivanhu raitanga musi wa Muvhuro, zita rayo rinogona kunge rakabva pashoko rokuti kuvhura nokuda kwekuti ndiwo musi wai vhura vhiki. Pakuuya kwe Vazungu vachifundisa Vanhu hunhu hwavo ne tsika dzavo vachiti tisiye zvataiita ndipo pavakatiwedzera musi we Svondo se sunday. Iro shoko rekuti Svondo kana Sondo rakabva kuChiafurikaanzi nekuda kweVanguni, pachedu tairishandisa kureva vhiki, ndikosaka vamwe vanhu vachiti "sondo/svondo rakapera" vachireva "last week". Nekuda kweizvi, musi wokupedzisira ndiMugovera kana kuti Chitanhatu, zvinodai kunyangwe musi uchifanhira kuteerwa nemumwe.

Chipiri[chinja | edit source]

Musi we Chipiri ndiwo waiteera muvhuro, wakadanwa kutodza numeri ye chipiri nokuti inoteera motsi. Chipiri ndiwo musi wechipiri pakurava misi yekushanda.

Chitatu[chinja | edit source]

Musi we Chitatu unoteera Chipiri, wakanganwa kutodza numeri tatu ngekuti ndivo musi wechitatu uchiverenga mazuva ekushanda.

China[chinja | edit source]

Musi we China unoteera Chitatu, wakadanwa kutodza numeri ina ngekuti ndivo musi wechi-ina uchirava misi yekushanda.

Chishanu[chinja | edit source]

Musi we Chishanu unoteera China, wakadanwa wo kutodza numeri shanu ngekuti ndivo musi wechishanu pakurava misi yekushanda.

Mugovera: Chitanhatu[chinja | edit source]

Rakadanwa nokuti ndiro zuva raigoverwa vanhu mari kana zvibhadharo zvavo pamusoro pebasa ravainge vaita, vachirongeza musi we Chisi nokuti vanhu vaisabvumidzwa kushand musi weChisi pamutemo. Musi uyu ndiwo waive wekupedzisira pamisi yekushanda.

Chisi[chinja | edit source]

Chisi kana Chisingarimwi, ndiwo usi we chinomwe uye wekupedza vhiki mutsika ye Chivanhu, uyu ndiwo zve musiwokuzorora muchitendero chechikaranga chedu.

Makore Apfuura[chinja | edit source]

Tafura ye Makore aPfuura muKarenda ye Chivanhu - Ne Nguva ye Harare
Ma2000
Misi Mwedzi
354 2023 12
Gore: 2023, richave ne Misi: 354 ne Mwedzi: 12

Rakatanga: 24 November 2022 (Zvita 1 2022)

Rikapera: 12 November 2023 (Mbudzi 30 2023)

24 November 2022 - 12 November 2023
Zvita Ndira Kukadzi Kurume Kubvumbi Chivabvu
29 days = 29 days = 30 days 29 days 30 days 29 days
24 November 2022 - 22 December 2022 23 December 2022 - 20 January 2023 21 January - 19 February 2023 20 February - 20 March 2023 21 March - 19 April 2023 20 April - 18 May 2023
Chikumi Chikunguru Nyamavhuvhu Gunyana Gumiguru Mbudzi
30 days 29 days =30 days =30 days 29 days 30 days
19 May - 17 June 2023 18 June - 16 July 2023 17 July - 15 August 2023 16 August - 14 September 2023 15 September - 13 October 2023 14 October - 12 November 2023
384 2022 13
Gore: 2022, richave ne Misi: 384 ne Mwedzi: 13

Rakatanga: 4 November 2021 (Zvita 1 2021)

Rikapera: 23 November 2022 (Mbudzi 30 2022)

4 November 2021 - 23 November 2022
Zvita Ndira Kukadzi Kurume Kubvumbi Bandwe Chivabvu
30 days 29 days 30 days 29 days 30 days 29 days = 29 days =
4 November 2021 - 3 December 2021 4 December 2021 - 1 January 2022 2 January - 31 January 2022 1 February - 1 March 2022 2 March - 31 March 2022 1 April - 29 April 2022 30 Apr - 29 May 2022
Chikumi Chikunguru Nyamavhuvhu Gunyana Gumiguru Mbudzi
30 days 29 days 30 days 29 days = 30 days = 30 days
30 May - 28 June 2022 29 June - 27 July 2022 28 July - 26 August 2022 27 August - 24 September 2022 25 September - 24 October 2022 25 October - 23 November 2022
354 2021 12
Gore: 2021, raive ne Misi: 354 ne Mwedzi: 12

Rakatanga: 15 November 2020 (Zvita 1 2020)

Rikapera: 3 November 2021 (Mbudzi 29 2021)

15 November 2020 - 4 November 2021
Zvita Ndira Kukadzi Kurume Kubvumbi Chivabvu
29 days 30 days 29 days = 30 days = 30 days 29 days
15 November 2020 - 13 December 2020 14 December 2020 - 12 January 2021 13 January - 10 February 2021 11 February - 12 March 2021 13 March - 11 April 2021 12 April - 10 May 2021
Chikumi Chikunguru Nyamavhuvhu Gunyana Gumiguru Mbudzi
= 30 days = 30 days 29 days 30 days 29 days = 29 days =
11 May - 9 June 2021 10 June - 9 July 2021 10 July - 7 August 2021 8 August - 6 September 2021 7 September - 5 October 2021 6 October - 3 November 2021
355 2020 12
Gore: 2020, raive ne Misi: 355 ne Mwedzi: 12

Rakatanga: 26 November 2019 (Zvita 1 2021)

Rikapera: 14 November 2020 (Mbudzi 30 2021)

26 November 2020 - 14 November 2021
Zvita Ndira Kukadzi Kurume Kubvumbi Chivabvu
30 days 29 days = 30 days = 30 days = 30 days 29 days
27 November 2019 - 25 December 2019 26 December 2019 - 23 January 2020 24 January - 22 February 2020 23 February - 23 March 2020 24 March - 22 April 2020 23 April - 21 May 2020
Chikumi Chikunguru Nyamavhuvhu Gunyana Gumiguru Mbudzi
30 days 29 days 30 days 29 days = 29 days = 30 days
22 May - 20 June 2020 21 June - 19 July 2020 20 July - 18 August 2020 19 August - 16 September 2020 17 September - 15 October 2020 16 October - 14 November 2020
_ 2019 13
Gore: 2019, raive ne Misi: _ ne Mwedzi: 13

Rakatanga: November 2019 (Zvita 1 2018)

Rikapera: 26 November 2020 (Mbudzi _ 2019)

November 2019 - 26 November 2020
Zvita Ndira Kukadzi Kurume Kubvumbi Chivabvu
30 days 29 days = 30 days = 30 days = 30 days 29 days
7 November 2019 - 25 December 2019 26 December 2019 - 23 January 2020 24 January - 22 February 2020 23 February - 23 March 2020 24 March - 22 April 2020 23 April - 21 May 2020
Chikumi Chikunguru Nyamavhuvhu Gunyana Gumiguru Mbudzi
30 days 29 days 30 days 29 days = 29 days = 30 days
22 May - 20 June 2020 21 June - 19 July 2020 20 July - 18 August 2020 19 August - 16 September 2020 29 September - 27 October 2020 28 October - 26 November 2020

Mamwe mazita ayo:[chinja | edit source]

  • Karenda ye Umwedzi
  • Karenda ye Chiwanhu
  • Karenda ye Chivandu

Mamwe mapeji ekutarisa[chinja | edit source]

Mabviro eruzivo[chinja | edit source]