Chipiri

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chipiri ndiro zuva rechitatu revhiki rinotevera muvhuro richiteverwa nechitatu. Kutaura uku kunenge kuchitevedza kuverengwa kwechiJudah.