Mugovera

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mugovera (Saturday) ndiro zuva rechisere repavhiki rinotevera chishanu. Kuvanhu vazhinji mugovera izuva risingaendwe kubasa rinoshandwa muhushangazhi.

Kana kuchitevedzwa chinamato chechiJudah, mugovera ndiro zuva reSabata kwete Svondo.