Gomo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Nepal Mount Everest And Ama dablam.jpg

Makomo (mountains) inzvimbo yakawumbika ichikwira kuenda mudenga iyo yakatenderedwa nenzvimbo dzakaderera. Makomo akakwira kuenda mudenga zvakanyanya muZimbabwe ndiro Gomo reNyangani.

Chinwara (Small hill; with good soil) zvichireva chikomo. Zvichida vamwe vangati chimwara??

Gangarahwe (stony hill) zvichireva gomo rine matombo.

Jinga reGomo zvinoreva nzvimbo iri muzasi uye pedyo negomo (Foot of hill). Mbira nengururu dzinogara mujinga remakomo.

Dinhidza (Depression in even contour of a hill) zvinoreva nzvimbo yakaderera ichitiva kuita nhika iri pabarambanda regomo.

Barambanda kana banda (sloping side of hill) zvinoreva muteremuko wegomo - iri pshoko ringagona kushandiswa kuturikira inonzi profile kana topography kuEnglish.

Nhukira kana nhurikwa (highest point on rock or mountain, summit, peak) Kureva nzvimbo iri pamusoro-soro pegomo.

  • Urungubwe (anything round and spherical e.g. the bare and round topped granite hilltops).

Tsika[chinja | edit source]

  • Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfihwa.
  • Chikomo chiremera kune vari kure, vari pedo vanotamba nacho.
  • Rega kuswedera pajinga pangu: do not come near me.

Mazita emhuri ane chekuita negomo anosanganisira: Gomo, Negomo.