Svetuka kuchirochemo

Ungamo:Chinamato

Kubva Wikipedia
Ndaba dze Ungamo: Zviitiko · Tsika · Taranyika · Hutano · Nhoroondo · Masvomhu · Dondo · Vanhu · Ugondamano · Chinamato · Nzanga · Ruambarueza ·Ungamo wechibhubhubhu
Ungamo we Chinamato
Chinamato kana Chitendero chinotsanangurwa pakazhinji se sistimu ye mutsika-nzanga ye maitiro uye zviitwa, umunhu, zvitendero, maongorapasirose, mahhwaro, nzvimbo dzinoyera, zvisvitswo (kureva prophecies), Zvinyire, kana masangano, anotia nezve vanhu, supanachurali, zvevuzuru, uye zvovudzimu; zvakadaro, hapana mvumirano yechiskora inotaura kuti chinamato chii. Zvinamato zvakasiyana zvinogona kusanganisa kana kusasanganisa zveutsvene, zvinoyera, ruvimbo, munhu/vanhu wechisupanachurali, kana "imwe mhando yekupedzisira uye kuzuruka kunopa maitiro uye simba hupenyu hwose".

Zviitwa zve zvinosanganisa marichuwali, masemoni, komemoresheni, kana vheneresheni (yevanamatwi kana vasande), zvipiriso, mafestivhoro, mabiko, ma-trances, mainishiyeni, rufu nekuviga vanhu, michato, ufungisiso, munamato, mhanzi, useza, kudzana, rupo kuvanhu, kana dzimwe tsika dzevanhu...(werengai zvakadzama...)


Mimwe Mwishumo ye Wikipidhiya
Bwaro re Wikimidhiya iduramazwi rakazvimirira pazasi peBwaro re Wikimidhiya, zvzvinoreva kuti inomaneja mamwe mwishumo (mapurojekti) akadorongodzwa zasiyo. Parizvino, mwishumo inowanikwa muChishona iWikipidhiya basi, tirikuzama kudzosa Wikiduramazwi rakavharwa muna 2007. Nwadhi riripo asi harisati ravenezvinyorwa mukati. Mamwe ariko anowanikwa mumimwe mitauro, senge Chingezi nezvimwe wo.
Zvinjee (Zvikomoni)
Unganidzo re mifananidzo ne maodhiyo eunjee.
Meta-wiki
Kurongwa kwe zviitwa zvose zve wikimidhiya.
Wikiduramazwi
Duramazwi.
Wikinwadhi
Manwadhi ne zvinyorwa zvekudzidza zvemahara.
Wikidzupuramanzwi
Unganidzo re madzupuramanzwi
Wikivambo (Wikisosi)
Kuvamagwaro re mahara.
Wikirudzi
Duramazwi re marudzi (maspishi).
Wikichikoro
Zvidzidzo ne zvokuita zvemahara.
Wikinhau
Nhau dze mahara.
Vhumbunurai Wikipidhiya ne Mwingamo
Udorongodzwa hwe Mwingamo yose
Ungamo we Useza
Ungamo we Ruambamhenyu
Ungamo we zviitiko zvemurizvino
Ungamo we Taramhenyu
Ungamo we Taranyika
Ungamo we Nhoroondo
Ungamo we Masvomhu
Ungamo we Sainzi
Ungamo we Chinamato
Ungamo we Nzanga
Ungamo we Ruambarueza
Ungamo we Tsika
Ungamo we Upanganyeredzi
Ungamo we Mutauro
Ungamo we Mhanzi
Ungamo we Zvibhubhubhu
Mwingamo ye WikiWushumo