Nyungudika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kunyungudika (dissolving) zvinoreva kutsakakatika kwechiro mumutuvi kana zviviri zvichinge zvasanganiswa. Sokuti shuga inonyungudika mumvura kana mukaka. Chinhu chinzonzi chanyungudika kana chimiro chokutanga chisisaonekwe, zviviri zvasangana kuita chinhu chimwe chine chimiro chisingashanduki munzvimbo dzose.

Nyungurudzi, (solvent in English) ndicho chacho chiri kunyunguditsa chimwe. Sokuti panosangana mvura neshuga, mvura ndiyo ngungurudzi yacho.

Nyungurwa (solute in English) ndicho chacho chiri kunyungudika. Sokuti panosanganiswa munyu nemvura, munyu ndiwo unenge uri nyungudurwa racho.

Munyungu (solution in English) zvinoreva musanganiswa weicho chinokonzera kunyungudika neicho chacho changungudika.

Chiitiko chokuti godo rinoshanduka kuva mutuvi zvichitevedza kuiswa pamoto nokukwira kwehujoto chinonzi kunyauka - melting.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Kumeketeka (disintegrate by disssolving as a clod of soils in water) apa kureva kumwakatika mumvura sezvinoita vhinga mumvura. Kumeketedza - apa kureva kukonzera kuti chiro chimwakatike.
  • Kunyongodeka (dissolve completely in a liquid).