Kuzvara

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Pachinyorwa chino paunganidzwa mashoko anotaura kuzvara.

 • Kuzvara kupona kana kubara (to bear children, to beget) iri rinotaura chiitiko chokuwanda kwemhuri ichizvarwa.
 • Kuponiwa kana kuzvarwa (to be born; nativity).
 • Kusununguka iri shoko rinotaura kubuda kwemwana uye kurerukirwa kwemudzimai azvara.
 • Kubereka iri shoko rinotaura chiitiko chekubva pakunamba nhumbu kusvika pakubuda kwemwana.
 • Kusurumuka (1. give birth,2. child birth, 3. bear) zvinotaura kuzvara - apa kurevera nenzira yokutakura pamuviri sezvinoitwa nevakadzi - gestation period kuEnglish.
 • Kusurumutsa, kuchinga kana kugamuchira (act as midwife) apa kureva kuchinga mwana sanyamukuta.
 • Kupombonoka (give birth) iri shoko rinotaura kurerukirwa kwemunhukadzi kana mwana azvarwa abuda.
 • Kubaritsa (to cause or produce sparks, to be prolific).
 • Kurongera zvinotaurwa pakuzvarwa kwemapatya.
 • Kururudza; Kurudzanisa; Kudzaranisa, kubarata (bear much of children or fruits; be prolific) mazwi anotaura kubereka vana vazhinji. Shoko iri rinoshandiswawo pakubereka michero yakawanda kana zvimwewo zvibereko.
 • Kutumbura ndiko kuzvara, nyakutumbura ndivo amai nyakubereka.


 • Kumonyongwa (Suffer pains of child birth) kana kupfumbwa zvinotaurwa pamarwadzo ekuzvara mwana.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

 • Barara (ideophone of spreading widely e.g. in open plain; extending over a wide area). Apa zvichireva kuita fararira munzvimbo yakakura. Mune dzimwe nhambo, nokumwe kutaura tingati kutekeshera.
 • Bararira (scattering) Could this also mean generalizing? Ko izwi rokuti chaparira rinopinda papi?

Shoko[chinja | edit source]

Jeremiah 30 vhesi 6 Bvunzai zvino muwone kana murume ungagona kusurumuka; ndinowonereiko murume mumwe nomumwe akaisa maoko ake pachiuno chake somukadzi?