Imba

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Casas en La Merced, Bogotá.JPG

Imba kana mhatso (house) chivakwa chinogara vanhu pavanobikira, kudyira nokurara. Imba dzinokiwa nezvidhinha, mapango marata, huswa nezvimwewo zvinoshandiswa kuvaka madziro nekupfirira denga remba.

MuAfrica vazhinji vanovaka chidziro chemba nezvidhinha vachizopfirira denga racho nehuswa kana marata.

Kunyika dziri kuEurope neNorth America vanovaka dzimba dzemapuranga dzinova dzinodziya pane dzezvidhinha kunyika dzeko dzinotonhora. MuAfrica mapuranga anonyanya kushandiswa kuturika denga remba.

Dzimba dzinopatsanurwa nezvidziro mukati kuita Rhumu, Mupanda kana kuti Kamuri dzinoshandiswa zvakasiyana.

Chengo, ukuri kana madziro (wall of house or room).

Katungu kana chitsora zvinoreva musha uri kwawo wega kusina vamwe - isolated dwelling place.

Inho (Grid) A grating of thin parallel bars, similar to a grid-iron.

Guva kana pasi (Floor). Rovera guva nepuranga.

Chikwauro (wooden plank for beating down floor).

Ruvara zvinoreva nzvimbo iri kutanga kutemwa kuti musha uvakwe - new ground for building house.

  • Chidza (1. A foundation, 2. A site prepared for building a house) apa kureva nheyo yemba kana ruvara rwatemwa kuti imba ichikawa.
  • Dongo (abandoned house or homestead) kutaura musha usisina anogarapo, vanhu vakatama kana vakapera kufa.

Kamuri dzemba[chinja | edit source]

Marindo (bedroom) zvinoreva imba yokurarira.

  • Gota, nhanga, kora, buwa kana nhanga (sleeping quarters for unmarried boys or girls) kureva marindo evasikana kana vakomana vasina kuroora kana kuroorwa.


Mhando dzemba[chinja | edit source]

Nhanga apa kureva imba yaShe.

  • Mutano (raised house built on poles).
  • Zhombwe (headman's house) imba yaSabhuku.