Huchenjeri

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti huchenjeri (Intelligence in English) rino reva ku gona ku shandisa pfungwa. Asi shoko iri rino kwanisa ku patsanurwa nokuti vanhu tonoonekwa tichi gona kushandisa pfungwa nenzira dzakasiyana uye panguva dzaksiyana. Mumwe ane kuchenjera kwekugona muchikoro asi asina kuchenjera kwekugona kutaura nekugarisana nevanhu.

Mhando Dzacho[chinja | edit source]

Mamwe mashoko anotaura mhando dzeuchenjeri ndeanoti: ungwaru; kupangama; unhari.

 • Chisepe (Able, clever, expert person) apa kureva nyanzvi.
 • Chikwapuro (expert) nyanzvi.
 • Njere (Wisdom, cleverness).
 • Unhari (oratory skills) zvinoreva munhu akachenjera pakutaura anokwanisa kubata nokushandura mafungiro evanhu nokuda kwemashoko nemutauriro wake.
 • Mhangami (Clever, watchful, practical person) apa kureva munhu akangwarira pakucherechedza nokuziva zvokuita. Uyo anonzi akapangama.
 • Ngwazi (sage; a profoundly wise person; a person famed for wisdom)
 • Sharara, chizazamburo, mbarayara (clever man) murume akachenjera.
 • Gorokodzi, magorokodzi, gorokotera (Expert. Knowledgeable person. Person of vast knowledge) apa kureva chikwapuro kana nyanzvi.
 • Chiti (know how) kureva uyo anogona kuita basa racho.
 • Kuchenjedza (put on guard) - Wakandichenjedza nokusandipa mari kwawakaita nguva yakapera.
 • Kungwara (to be intelligent; wise; cautious; careful).
 • Kungwarira (to beware of; be clever at).
 • Kungwadza (put on guard; warn; make cautious).
 • Akasvinuka (smart).
 • Rutondero (memory; common sense; thoughtfulness).

Mbaravara, mbarevare kana nyanzvi (Clever person) apa kureva munhu akachenjera. Imbaravara yomukomana: he is an intelligent boy.