Zvipfeko

From Wikipedia
(Redirected from Chitembwe)
Jump to: navigation, search
Sami clothing 2.JPG

Zvipfeko zvinhu zvinorukwa zvichishandiswa kuvhara muviri wemunhu. Vanhu vanosimira zvipfeko nezvikonzero zvakasiyana zvinoti:

 • Kupa muviri chiremera nokuti zvinonyadzisa kufamba munhu ari musvo.
 • Kushongedza muviri zvichiratidzawo hupfumi hwemunhu netsika dzaanokoshesa.
 • Kuvhara muvhiri kuti udziyirwe.
 • Kudzivirira kukuvadzwa kwemuviri kana munhu ari kuita mabasa akarema.
 • Kupfeka semucherechedzo wemhemberero dzakasiyanasiyana.

Kana chipfeko chichinzi chinonjenjemera kureva kuti chinowonesa zviri mukati - see through, sheer, transparent.

Mazita ezvipfeko[chinja | edit source]

burugwe.( under wear)

 • Konopo (stud).
 • Musiwa (scanty clothing, nakedness).
 • Mhishu kana chimhini (short article of clothing). Anga akapfeka mhishu yedhirezi.
 • Hanzu, nguwo, nguo, zvisimiro kana chafukwa (clothes).
 • Kuhiya (decorate excessively) zvireva kushongedza zvapfuura mwero. Zvichida ndipo panobva zita rokuti Mahiya?
 • Chigamba (a patch on clothing) kureva jira rakasonerwa pambatya yakabvaruka. Zvinonzi zvigamba kana zvawanda.
 • Zvigamba (Patches on clothing; 2. Clothes that have patches). Akauya kuchikoro akapfeka zvigamba.
 • Gwarava (leather bag).
 • Gwanda (Shirt with short sleeves).

Mucheno[chinja | edit source]

Shoko rokuti kupuvira kana kupurira rinoreva kuita chinhu nomutowo wakapfurikidza mwero wakaterama. Apa chiri kuitwa chingava: kupfeka mbatya dzakanakisa pamucheno; kukaringa kana kurunga chokudya chabikwa; huwandu zvezvinhu zvaunzwa kana kutengwa , zvichingodaro.

 • Mbuya vaChido vanga vakaita mucheno wokupurira pamuchato wemuzukuru wavo.
 • Gamuchirai akapuvira dovi mubota raakabikira Sekuru.

Zvipfeko Zvechinyakare[chinja | edit source]


Nyaudzosingwi[chinja | edit source]

 • Mbwandi, vandi kana petere (ideophone of Arranging clothing when sitting down).
 • Kumbwandira (Arrange clothing when sitting down).
 • kundu (ideophone of being uncovered e.g. without blanket; 2. of exposed e.g when wind blows up clothing).